Nyt i Mariagerfjord Kommune

www.ihobro.dk

 

2014-04-13
Hjælp med at gøre Mariagerfjord Kommune ren

Søndag den 27. april er det store oprydningsdag i naturen omkring Mariager Fjord. Denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening med opbakning fra Grønt Råd og Mariagerfjord Kommune Ren Dag, hvor foreninger og familier opfordres til at tage handskerne på, sækken under armen og begive sig ud i naturen for at rydde den for affald.

Foreningerne i det kommunale Grønne Råd støtter igen i år op omkring kampagnen under sloganet: Gør Mariagerfjord til en REN kommune.

- Det handler om at være stolt over, hvor vi bor og tage ansvar for at holde vores ”hjemegn” i god stand, fortæller Alan Phipps, der koordinerer affaldsindsamlingsdagen for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord området.

Han oplyser, at der er indsamlingssteder fire steder i kommunen: ved Hadsunds gamle renseanlæg, Arden Genbrugsplads, Markedshallen i Hobro og P-pladsen på Mariager havn. Her kan alle møde op og få udleveret affaldsposer og andet materiale for at være med.

- Grønt Råd har i flere år haft fokus på affald i naturen, så medlemmerne vil gerne arbejde for, at flere rydder op, men samtidig skabe fokus på problemet, så færre smider affald i naturen, fortæller Inger Taylor, der er sekretær for Grønt Råd.

De senere år har flere landsbyer og skoler fordelt rundt om i kommunen afholdt en affaldsindsamlingsdag. - Det tegner godt i 2014, hvor der allerede tre uger inden Ren Dag er tilmeldt 11 landsbyer og 9 skoler til indsamlingen, oplyser Inger Taylor. Hun vurderer, at der nemt kan komme lige så mange til inden den 27. april foruden de frivillige, der møder op på dagen.

Udover Grønt Råd støtter Mariagerfjord Kommune op om initiativet ved at tilbyde 200 kr. til skoleklasser, der samler affald eller 300 kr. til foreninger, der arrangerer en indsamlingsdag – enten den 27. april eller på et andet tidspunkt.

– Det er en anerkendelse af, at frivillige gør en stor indsats, så arrangørerne har mulighed for at tilbyde en is eller sodavand til dem, der samler ind, fortæller Poul Møller, der er afdelingsleder for Miljø i Mariagerfjord Kommune. Han understreger, at Grønt Råds mål om at gøre Mariagerfjord Kommune til en REN kommune kræver, at mange deltager i indsatsen, som så til gengæld kommer alle til gode.

Baggrund:
Grønt Råd består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Erhvervs- og Lystfiskerforeninger, Landboforeningerne, Jægerforeningerne, Fjordhavnene, Dansk Ornitologisk Forening, By og Land Mariagerfjord, VisitMariagerfjord, Landdistriktsrådet, Naturstyrelsen Aalborg og Mariagerfjord Kommune. Se mere om Grønt Råd på www.grontraad.dk.

At Mariagerfjord Kommune fokuserer på at være en ren kommune, ses også i udkastet til den nye affaldsplan, som er i høring 15. april – 10. juni 2014. Visionen er nemlig at blive den reneste kommune i Danmark. Se mere om affaldsplanen 2014-2024 på www.mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Inger Taylor, Sekretær for Grønt Råd: tlf. 97 11 36 12/e-mail intay@mariagerfjord.dk
 
 
Hvordan bliver Mariagerfjord Kommune Danmarks reneste?

Udvalget for Teknik og Miljø sender affaldsplan i høring i perioden 15. april – 10. juni 2014. I perioden kan du få indflydelse på den fremtidige affaldshåndtering og hermed hjælpe til med at gøre Mariagerfjord Kommune til den reneste i Danmark.

Affaldsplanen har betydning for alle borgere og virksomheder i kommunen. Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen mener, alle skal involvere sig:

- Affaldsplanen er yderst relevant for både borgere, sommerhusejere og erhverv i Mariagerfjord Kommune og jeg opfordrer alle til at kigge på den. Affald er værdifulde ressourcer og det vil komme alle til gode, at langt mere af det bliver genanvendt i stedet for at blive brændt.

Ny mulighed under høringsperioden
Som noget nyt har Mariagerfjord Kommune valgt at oprette en Facebook-side, som kun vil være tilgængelig under høringsperioden. Her er det muligt for alle at deltage i debatten omkring den fremtidige affaldshåndtering i kommunen.

- Jeg synes, beslutningen om at lave en Facebook-side under høringsperioden er rigtig god og spændende, selvom det ikke er et medie, jeg selv bruger. På den måde kan vi forhåbentlig få en bred gruppe til at involvere sig. Jeg opfordrer alle til at deltage i debatten – enten på Facebook-siden eller ved at indsende bemærkninger til Mariagerfjord Kommune, udtaler Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen.

Baggrund
Affaldsplanen indeholder visioner, målsætninger og initiativer for affaldsområdet de næste seks år – blandt andet inden for områderne affaldsminimering, husholdningsaffald, erhvervsaffald og affaldsanlæg. Planen læner sig op ad de nationale mål, regeringen har sat.

Beslutningen om at oprette en Facebook-side ændrer ikke ved den normale procedure for høringssvar. Du kan stadig indsende bemærkninger og evt. indsigelser til Mariagerfjord Kommune via brev eller e-mail.

Yderligere oplysninger
Lisbeth Røge, Natur og Miljø, 97 11 36 60
www.facebook.com/etparordomaffald (facebook-siden åbner den 15. april 2014)
 
2014-04-08
De frivillige har fået mere tid til det sjove
Mariagerfjord Kommunes køb af IT-systemet Conventus har gjort livet lettere for mere end 100 frivillige i kommunens foreninger. Men ideen skal gerne ud til endnu flere frivillige.

Medlemslister, girokort og regnskaber hører til den mere kedelige del af arbejdet
i en forening, men der bruges rigtig meget tid på det.

Men i december 2012 slog Mariagerfjord Kommune det første slag for at gøre jobbet som frivillig nemmere, da de købte administrations- og bookingssystemet Conventus og stillede det gratis til rådighed for kommunens foreninger og haller. Systemet blev præsenteret for foreningerne ved en inspirationsaften i januar 2013.

- Nu vil vi gerne slå et slag mere. Derfor holder vi endnu en inspirationsaften om Conventus i Hadsund Biograf, fortæller Fagchef for Kultur og Fritid, Joan Kamstrup, og fortsætter

- Ved det første arrangement i januar 2013 var der fuldt hus, og mange foreninger har siden da være på de gratis kurser og har opdaget, hvordan Conventus kan gøre deres forenings dagligdag nemmere. -Vi håber at kunne gentage succesen, og selvom man var der sidst, må man selvfølgelig gerne komme igen.

Direktøren for Conventus giver til inspirationsaftenen en guidet tur igennem systemets mange funktioner, og bagefter fortæller IF Jarl Arden og Hadsund Koret, hvilke oplevelser de har haft - som henholvdsvis en stor og en lille forening- med Conventus.

Med tiden skal Conventus gerne gøre kommunikationen mellem kommune og forening nemmere og mere digital.

Fordelene er mange
Conventus kan rigtig meget, og det kan virke meget overvældende, når man får det hele vist på engang. Men det er heldigvis muligt at tage det et skridt ad gangen.
- Foreningerne er forskellige, og der er stor forskel på, hvilke funktioner der letter hverdagen, men alle kan få fordele ud af systemet, forklarer Joan Kamstrup.
De funktioner de fleste foreninger er mest glade for er fx. Kommunikationsdelen, hvor en forening nemt og hurtigt kan sende en besked ud til medlemmerne, enten dem alle eller bare et enkelt hold. Beskederne kan sendes både på mail og på sms.

Derudover har mange af specielt de større foreninger store fordele af, at deres medlemmer kan tilmelde sig via deres hjemmeside og betale med dankort. For de mindre foreninger, kan opkrævninger sendes ud pr. mail, og administreres nemt. For alle parter spares der en masse penge på porto både i forhold til kommunikation og i forhold til opkrævning af deltagerbetaling .
Alt begyndelse er svær
Det er altid svært at skulle starte noget nyt op. Derfor holder Mariagerfjord Kommune løbende kurser i Conventus i samarbejde med DGI.
- Vi holder kurser, så længe der er tilslutning til dem, og man må gerne komme flere gange, hvis man har behov for det, udtaler Dorte Bech Andersen fra Kultur og Fritid. Hendes kollega, Maria Bisgaard fortsætter

- Meningen med Conventus er, at det skal være nemt at være forening, og vi vil fra Kultur og Fritids side, gerne gøre vores til, at alle har muligheden for at få det nemmere.

Fakta
Mariagerfjord Kommune købte Conventus i december 2013 og stiller det gratis til rådighed for alle kommunens foreninger.
Kommunens foreningslokaler på blandt andet skoler er her i foråret 2014 integreret i Conventus, så bookning af lokalerne er blevet digitaliseret. I løbet af sommeren integreres kulturcentre og idrætshallerne også, så de også kan kommunikere nemt og digitalt med foreningerne.

Conventus er et internetbaseret IT-værktøj, der skaber overblik og samler
informationer på ét sted.
Conventus indeholder bla:
- Professionelt bookingsystem med online booking
- Medlemskartotek og holdkartotek med onlinetilmelding og betaling med dankort
- Let kommunikation med trænere, instruktører, udvalg og hold via bl.a. email og SMS
- Fælles aktivitets- og mødekalender med dagsorden og referater m.v.
- Fælles vidensdatabase
- Finanssystem til udarbejdelse af regnskab

Foreningsmedlemmerne tilbydes gratis informationsmøder, kurser og workshops
ligesom der vil være løbende superbrugersupport.
Informationsmødet er mandag den 28. april kl. 19 i Hadsund Biograf.
 
 
2014-04-07
Kommunen vil intensivere kampen mod rågerne

Mange års kamp med den uønskede fugl har ikke båret frugt. Derfor har kommunen søgt Naturstyrelsen om tilladelse til et ekstraordinært tiltag mod rågerne.

Lægger man i denne tid eksempelvis vejen forbi området ved rådhuset i Hadsund, kan man ikke undgå at opdage rågerne. De sorte kragefugle, der i stort antal bygger reder i de høje bøgetræer i centrum. Det har rågerne gjort i flere år på trods af, at Mariagerfjord Kommune har prøvet mange forskellige tiltag for at fjerne fuglene.

- Kommunen har prøvet alt indenfor rammerne af loven, men alligevel har vi store kolonier i midtbyerne. Derfor har vi nu spurgt Naturstyrelsen om tilladelse til - helt ekstraordinært - at beskyde de voksne fugle omkring kolonien, fortæller Mogens Jespersen, borgmester i Mariagerfjord Kommune.

Måske nedskydning i 2015
Kommunen har desværre allerede fået et mundtligt afslag fra Naturstyrelsen på at skyde de voksne fugle i 2014. Fuglene har lagt æg og derfor kan dette middel tidligst blive en mulighed fra 2015.

Men det argument lyder underligt i borgmesteren ører.
- Er det ikke bedre og mere humant, hvis vi skyder de voksne fugle nu, hvor de kun ruger på æg, fremfor at vi venter på, at ungerne bliver udruget og så skyder vi dem, spørger Mogens Jespersen.

Han har til gengæld stor forståelse for, at støjen fra fuglene er særdeles generende for naboerne. Det er endnu en grund til, at han er træt af, at det ikke bliver muligt at begynde en eventuel nedskydning af fuglene her og nu.

- Men vi forventer, at vi kan få en tilladelse til nedskydning i 2015, og så vil nedskydningen blive sat i gang med det samme, det er muligt. Og for at sikre en effektiv og hurtig indsats vil vi til den tid bede lokale jægere om hjælp, fastslår borgmesteren.

Nedskydning af unger fra 1. maj
Hvis naturstyrelsen fastholder, at der ikke må iværksættes en nedskydning nu, så begynder kommunen nedskydningen af ungerne fra den 1. maj, hvor det er lovligt. Også her vil man bede lokale jægere om hjælp.

- Uanset hvad vi gør, er der ingen garanti for succes, men det er vigtigt for os, at alle muligheder i hvert fald er forsøgt, siger Mogens Jespersen.

Han forklarer, at kommunen løbende har været i dialog med Naturstyrelsens vildtkonsulent.

- Der har hele tiden været fokus på at optimere indsatsen i forhold til rågekolonien og vi vil også fortsat forsøge at få den fornødne hjælp. Men når det kommer til helt at fjerne en koloni af råger, så er budskabet, at det næsten er umuligt, fortsætter borgmesteren.

Mange tidligere indsatser
Det budskab stemmer desværre også overens med kommunens erfaringer.

- Tidligere har vi forsøgt at skræmme dem væk, vi har pillet reder ned, vi har årligt nedlagt i hundredevis af unger, men alligevel dukker fuglene trofast op hvert forår, fortæller biolog i Mariagerfjord Kommune, Anders Horsten.

Han forklarer, at det gælder om at stresse fuglene mest muligt, så de finder andre områder at yngle, hvor de ikke er til gene for naboer.

’Snakkende’ fugle
Rågerne er meget sociale fugle, der konstant ’snakker’ med hinanden i og omkring rederne. Når der er op mod 100 reder, giver det en voldsom støj, der er til stor gene for naboerne til kolonien. Dertil kommer de store mængder ekskrementer, som fuglene dagligt afleverer i området.

Udover rågekolonien i Hadsund er der en større koloni omkring banegården i Hobro. Her er det Banedanmark, der står for den årlige regulering af unger. 
 
2014-04-04
Festugen sparkes i gang af NOAH og L.I.G.A.

Fredag d. 2. maj sparkes Mariagerfjord Festuge i gang med forrygende åbningsarrangementer i Hadsund og Hobro.

Borgmester Mogens Jespersen og formanden for Festugens styregruppe, Jane Grøn åbner officielt festugen fredag d. 2. maj i de to byer. Derefter går bl.a. Noah og L.I.G.A. på scenen i Hadsund og Hobro. Noah slog i 2012 igennem med hitsinglerne "Alt er forbi" og "Over byen” og den energiske popgruppe L.I.G.A. er klar til at lave en fest med glad dansk verdenspop.

Åbningsarrangementerne er tilrettelagt i samarbejde med de to byers handelstandsforeninger og byder på Open by Night og et underholdningsprogram for alle aldre i begge byer. Byernes rum vil desuden blive fyldt med masser af spændende aktiviteter og mange lokale foreninger er medvirkende til at gøre byrummet levende.

Igen i år er der rigtigt meget på programmet for hele familien i festugen og mange foreninger har budt ind med forskellige arrangementer, som de selv står for at afvikle i deres lokalområder i løbet af de ti dage festugen varer. I år er der desuden et særligt fokus på tiltag for børn og unge. En arbejdsgruppe har derfor koncentreret sig om at planlægge forskellige aktiviteter, som foregår primært når børnene og de unge er i deres institution eller skole. Her skal de bl.a. skabe flamingokunst med kunstnerne Kiss og Peninna, til bevægelsesteater på bibliotekerne, svinge med Aarhus Jazz Orchestra, slå på spande med stomp-kunstneren Linette Riber, samt gå på opdagelse på de lokale kulturinstitutioner.

Det er tredje gang at Mariagerfjord Kommune afvikler en festuge. I 2010 og i 2012 blev festugen gennemført med stor succes og var med til at vise den mangfoldighed som kultur- og fritidslivet i kommunen byder på. 
2014-04-02
Kommunen efterlyser forening eller institution der vil være praktisk tovholder på ny mobilscenen

Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet at indkøbe en mobilscene, som kommunen vil stille til rådighed for foreninger og institutioner.

Scenen er på 42 m2 og har en fin størrelse til de fleste mindre arrangementer, herunder byfester, koncerter m.v.
Scenen er integreret i en stor trailer, og kan opstilles på kort tid af få folk. Scenen vil få debut til en række arrangementer ifm. Mariagerfjord Festuge i starten af maj.
Kommunen efterlyser derfor en forening eller en institution, der vil være praktisk operatør, i form af transport til og fra arrangementsstedet, samt varetage opstilling og nedtagning. Den pågældende operatør honoreres med et beløb pr. gang, samt retten til gratis at benyttet scenen 2 gange i løbet af året.
Udvalget for Kultur og Fritid har en forventning om at scenen mindst 15 gange i løbet af året vil blive anvendt af foreninger m.v.
Kravet til at være operatør er, at man råder over et køretøj der kan trække 2700 kg, samt nogle handyfolk, der vil være med til at tjene en skilling hjem til foreningen. De nærmere betingelser kan indhentes ved kontakt til Kultur og Fritidsafdelingen i kommunen, men er i øvrigt udsendt til alle foreninger. Desuden kan udbudsmaterialet ses på kommunens hjemmeside.

 

 

 
2014-04-02
Kulturelle fyrtårne fra Mariagerfjord overrasker med flash mobs på Forårsmessen


Musikalske overraskelser når man mindst venter det. Sådan bliver det, når 3 af Mariagerfjords kulturelle fyrtårne giver de besøgende på Forårsmessen mulighed for at opleve en lille del af områdets kulturelle liv.

Der bliver noget at glæde sig til for de mange tusinde besøgende på årets Forårsmesse i Aalborg Kongres og Kulturcenter d. 4.-6. april. Hvis man er heldig, bliver man nemlig fanget midt i en flash mob, som tre af Mariagerfjords kulturelle fyrtårne overrasker med omkring Mariagerfjords stand i løbet af weekenden. -Men ingen ved hvornår, eller hvilken retning de kommer fra; det er nemlig præmissen ved en flash mob.

De tre musikalske fyrtårne er Mariagerfjord Pigekor, et prisvindende elitekor bestående af udvalgte sangere fra 7. kl. – 19 år; Mariagerfjord Kulturskoles Talentklasse for særligt talentfulde unge musikelever samt Hadsund Skoleorkester, der er Danmarks ældste skoleorkester.

’Idéen til de musikalske overraskelser opstod, da vi snakkede om, hvad det er, der gør, at Mariagerfjord er et godt sted både et bo, arbejde og leve. På messestanden fortæller vi om den økonomiske besparelse, nærhed, naturen og områdets mange fritids- og kulturtilbud, og det er bl.a. de mange fritids- og kulturtilbud, der gør det attraktivt at leve i Mariagerfjord. Nogle af kulturtilbuddene har udviklet sig til enestående musikalske fyrtårne, der repræsenterer noget helt unikt inden for hver sin genre’– fortæller Joan Otte, Marketingkonsulent fra Mariagerfjord Erhvervsråd.

Man har derfor spurgt tre af områdets musikalske fyrtårne, om de vil være med til at give messegæsterne en anderledes oplevelse fra Mariagerfjord.
Trods det, at en flash mob er en gruppe mennesker, der pludselig samles og spontant f.eks. udfører et stykke musik, så ligger der et stort stykke koordineringsarbejde bag sådan en musikalsk overraskelse. Den største udfordring bliver derfor at få det planlagte til at se tilfældigt ud.

Heldigvis har alle tre grupper taget udfordringen til sig, og sagt ja til at overraske messegæsterne på Forårsmessen i Aalborg Kongres og Kulturcenter d. 4.-6. april. De besøgende kan glæde sig til i alt 7 flash mobs omkring Mariagerfjords stand, spredt ud over hele weekenden.
 

 

 

 
2014-04-01
15 ugers behandlingstid er skåret væk

Byrådet har uddelegeret beslutninger om planforslag til Udvalget for Teknik og Miljø og den pågældende forvaltning i Mariagerfjord Kommune. Det kan give en tidsbesparelse på op til 15 uger for offentliggørelse af en lokalplan eller et kommuneplanstillæg.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune vedtog den 27. marts 2014 at uddelegere beslutninger om lokalplaner og kommuneplanstillæg til Udvalget for Teknik og Miljø og forvaltningen i kommunen. På den måde kan processen om offentliggørelse af et planforslag kortes ned fra 26 til 11 uger, hvilket kommer både borgere, bygherrer og Mariagerfjord Kommune til gode.

Tidligere gik processen gennem to udvalg og byrådet inden endelig vedtagelse, hvorimod den nye model åbner op for en kortere proces. Beslutningen kan nu træffes i Udvalget for Teknik og Miljø - og hvis der ikke er indsigelser, kan beslutningen tages i forvaltningen.

- Det er en rigtig god beslutning, der er truffet. Den vil spare både borgere, bygherrer og kommunen for en masse tid og samtidig er vores fokus stadig på at sikre den demokratiske proces, udtaler Mogens Jespersen, Borgmester i Mariagerfjord Kommune.

Jesper Vraa Andersen, Afdelingsleder i Plan og Byg supplerer:

- Den demokratiske proces er meget vigtig og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplanstillæg er den forudgående dialog en yderst vigtig faktor for, at vi netop kan skære behandlingstiden ned.

Baggrund
I overensstemmelse med Planloven vedtog byrådet i Mariagerfjord Kommune at uddelegere beslutninger om lokalplaner og kommuneplanstillæg. 
 
30-03-30
Forebyggelse af social isolation hos ældre

Mariagerfjord Kommune får den 2. og 3. april 2014 besøg af udenlandske kommuner som en del af EU projektet ”Project Age” – et projekt der arbejder for forebyggelse af social isolation hos ældre.

Mariagerfjord Kommune byder velkommen til kommuner fra Italien, Polen og Sverige. Kommunerne indgår sammen med 3 andre i ”Project Age” – et EU projekt hvor de deltagende kommuner udveksler erfaringer i forhold til at forebygge social isolation hos ældre.

- Vi glæder os meget til besøget, hvor vi skal se på velfærdsteknologi, rehabilitering, kultur- og fritidstilbud samt hvordan mennesker med funktionsnedsættelse får hjælp i Mariagerfjord Kommune, fortæller Debbie Roed, Sundhed & Omsorg.

Hun løfter også sløret for, at de besøgende kommuner, blandt andet, skal høre oplæg omkring Mariagerfjord Kommunes arbejde med ældre og digitalisering - og projektet Aktiv Senior.

Derudover skal projektgruppen besøge Hobro Alderdomshjem, hvor en ny form for træning er tænkt ind – her kan ældre nemlig blive trænet interaktivt gennem brug af en Playstation.

Baggrund
Formålet med ”Project Age” er at igangsætte ældre ved brug af velfærdsteknologi, frivillige og aktiviteter, som kan støtte ældre i at forblive aktive og sociale. På denne måde sikres de ældres fortsatte trivsel.

Yderligere oplysninger
Debbie Roed, Sundhed & Omsorg, 97 11 34 46
Hjemmeside for ”Project Age”: http://projectage.eu/
 
2014-03-26
Sluk lyset, Mariagerfjord

Mennesker verden over slukker lyset lørdag den 29. marts kl. 20.30-21.30. Du kan sende et symbolsk budskab ved at være med.

Sommertiden er lige på trapperne og det er tid til at slukke lyset. Men udover at spare energi sommeren igennem, kan alle, der slukker lyset i en time lørdag den 29. marts fra kl. 20.30-21.30, sende et kraftigt symbolsk budskab til verden.

På denne dag slukker danskere sammen med millioner af mennesker verden over nemlig deres lys på samme tid for at sende et slagkraftigt globalt signal om, at det er muligt at handle på udfordringerne med klimaændringer og gøre en forskel – hvis vi vil.

Mariagerfjord Kommune opfordrer derfor alle, der bor, lever og arbejder i Mariagerfjord området til at støtte op omkring "Earth Hour kampagnen" og slukke lyset.

- Kommunens klimastrategi skal i de kommende år være med til at sænke udledningen af drivhusgasser og sætte fokus på klimatilpasning, fortæller klimamedarbejder Inger Taylor.

Hun vurderer, at det kræver samarbejde mellem virksomheder, organisationer, kommune og borgere at nå resultater, der kan ses og som gør en forskel.

- At slukke lyset i en time den 29. marts er også en måde at vise sin vilje til at være med og stå sammen om udfordringerne lokalt, konkluderer Inger Taylor.

Baggrund
”Earth Hour” kampagnen er koordineret af Verdensnaturfonden (WWF) og startede i Australien i 2007.
Sidste år deltog flere hundrede millioner mennesker i 7000 byer verden over for at sende et budskab om, at der skal handles, inden det er for sent.
 
2014-03-18

Indvielse af ny hundeskov i Hadsund

Lørdag den 29. marts bliver hundeskoven i Hadsund Lilleskov indviet. Den nye hundeskov strækker sig over et areal på seks hektar.

Alle interesserede er velkomne til åbningen – og man er naturligvis også meget velkommen til at medbringe sine firbenede venner, når den nye hundeskov bliver indviet lørdag den 29. marts kl. 10:00 af Jørgen Ejner Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget.

Kenneth Jensen, Landskabsforvalter i Mariagerfjord Kommune, ser frem til åbningen af hundeskoven og løfter sløret for nogle af de aktiviteter, dagen byder på.

- Det er vigtigt, at en hund er trænet, når den skal løbe frit blandt andre mennesker og dyr. Derfor har vi været heldige, at blandt andet Danmarks Civile Hundeførerforening (DCH) og Hadsund Jagtforening deltager i indvielsen af den nye hundeskov.

På indvielsesdagen er det muligt at få tips til lydighedstræning af hunde og man kan se, hvordan en schweisshund arbejder, når den går efter et spor af vildt, der er såret og skal aflives, fordi det er påkørt eller anskudt, forklarer Kenneth Jensen.

Kenneth Jensen oplyser, at DCH Hadsund har træningsbane tæt på den nye hundeskov, så det er muligt at få hjælp efter indvielsesdagen, hvis hunden skulle have brug for lidt yderligere lydighedstræning.

Baggrund
Hundeskove har været et stort borgerønske i kommunen. Kommunen har gennem høringer inddraget borgerne i processen om placering af hundeskove. Mariagerfjord Kommune forventer desuden at indvie endnu en hundeskov i Hobro næste år.

Yderligere oplysninger
Kenneth Jensen, Landskabsforvalter, Natur & Miljø, 97 11 36 24


 
 
2014-03-15
Rygestopkorps med fire nye instruktører

Mariagerfjord Kommune inviterer til nyt rygestopkursus i Hadsund. Kommunen har hentet fire nye instruktører ind for at kunne tilbyde forskellige typer kursusforløb.

Mariagerfjord Kommune tilbyder gratis rygestopkurser for alle. Kurset er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse, men de fire nye rygestopinstruktører forventer at sætte deres eget præg på det konkrete indhold. Rygestopkoordinator Anne Hørlyck forklarer

- Gennem ansættelse af de nye instruktører kan vi fremover tilbyde en blanding af klassiske kurser, kurser i naturen, med motion, med gåture eller lignende.

Rygere kan, ved de kommende kursusforløb, se frem til at møde de fire nye instruktører, Aase Overgaard Jensen, Anne Libach Justesen, Vibeke Schiønning Dahl og Keld Vistisen.

Instruktørerne ved selv, hvor svært det er at stoppe og en af dem, Keld Vistisen deltog selv på Mariagerfjord Kommunes rygestopkursus i 2013.

- Jeg tror, det bliver nemmere at undervise, når man selv har været i samme situation. Jeg har en masse gejst og motivation, som jeg glæder mig til at dele med deltagerne på rygestopkurserne, siger Keld Vistisen og tilføjer, at han selv nød, at der var indlagt små gåture under sit rygestopforløb, hvilket han også vil tilbyde sine kursister.

Også instruktøren Aase Overgaard Jensen er tidligere ryger og bringer flere års uddannelseserfaring med sig.

- Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at ingen bliver tvunget til noget. Man tager selv et valg om at ville stoppe og så synes jeg, det er en fantastisk idé, at der tilbydes gratis kurser, forklarer Aase Overgaard Jensen og fortæller, at det faktisk ikke er så svært at stoppe, når man først har truffet beslutningen:

- Det er dog vigtigt, at man vælger et tidspunkt, hvor der er tid til at fokusere på en selv og rygestoppet, slutter hun.

Det næste rygestopkursus starter d. 18. marts 2014 i Sundhedscenter Hadsund og du kan komme med – helt gratis.

Yderligere oplysninger
Se www.mariagerfjord.dk for kursusdatoer eller kontakt Rygestopkoordinator Anne Hørlyck på 97 11 39 48 og tilmeld dig.
 
2014-03-15
Godt samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og DLF

Mariagerfjord Kommune og Danmarks Lærerforening (DLF) har indgået en samarbejdsaftale, som skal sikre et godt samarbejde i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen.

Med gennemførelsen af den nye folkeskolelov 2014 og lov om lærernes arbejdstid (lov 409) blev der sat nye rammer for lærernes arbejdstid, hvor det nu er ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdstiden.

Som i alle andre forhold mellem medarbejdere og ledelse er det vigtigt med et godt samarbejde og at medarbejdernes ønsker og input bliver en del af ledelsens beslutninger. For at sikre at det også er gældende i forbindelse med lærernes arbejdstid, er der nu indgået en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og DLF.

Med samarbejdsaftalen er der skabt rammer for samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i folkeskolen i Mariagerfjord Kommune. Aftalen vægter medarbejdernes aktive loyale medspil og medarbejdernes mulighed for at udøve indflydelse på deres arbejde, som sikrer den bedst mulige arbejdsløsning og det bedst mulige arbejdsmiljø.

– Jeg er glad for at samarbejdsaftalen er kommet på plads. Nu er det vigtigt, at vi får en god dialog med ledere og medarbejdere om den konkrete implementering af aftalen og derfor tager jeg sammen med formanden for DLF i Mariagerfjord Kommune på rundtur til skolerne i kommunen, siger Peter Rasmussen, skolechef i Mariagerfjord Kommune.

Der forhandles sideløbende med BUPL om en tilsvarende samarbejdsaftale.
 
2014-03-06
Cykelbarometer skal fremme cykling

Et cykelbarometer tæller antallet af cyklister, der cykler forbi og det er en del af det samlede projekt med sikker stikrydsning i Hadsund.

Man kan se Mariagerfjord Kommunes nye cykelbarometer ved Stadionvej nær skolen i Hadsund. Kommunen har valgt at placere cykelbarometret, så det leder cyklisterne, der færdes mellem Hadsund og Visborg, ad den sikre rute.

- Cykelbarometret skaber synlighed om cyklister og skal inspirere andre til at tage cyklen og lade bilen stå, så der er færre biler på vejene nær skolen, færre farlige situationer og bedre trafiksikkerhed, forklarer Birgit Krogh Alminde, Trafikplanlægger ved Mariagerfjord Kommune.

Kommunen melder, at cyklisterne har taget godt imod cykelbarometret og mange har allerede været en tur forbi.

Baggrund
Cykelbarometret blev installeret i december 2013 - og er delvist finansieret af Transportministeriets Cykelpulje.

Antallet af cyklister kan ses på standeren og som noget nyt, kan antallet også følges på kommunens hjemmeside via følgende link: http://www.mariagerfjord.dk/da-DK/Borger/Trafik%20og%20veje/Cykelbarometer.aspx

Mariagerfjord Kommune opfordrer til, at man cykler en tur forbi cykelbarometret.
 
2014-02-21
Bølge som vartegn for Hobros nye Maritime Kulturcenter

I dag har Mariagerfjord Kommune og Realdania offentliggjort, at det er E+N
Arkitekturs forslag, der har vundet konkurrencen om udformningen af det
kommende Maritime Kulturcenter på Hobros Søndre Kaj.

Dommerne har enstemmig peget på E+N Arkitekturs forslag, og hos Mariagerfjord
Kommune er man meget glade for vinderprojektet. >>>>>>>>


Der er vedhæftet illustrationer af vinderforslaget, kilde: ”E+N Arkitektur A/S med underrådgivere”. 
2014-02-13
Ny kommuneplan med nye digitale muligheder

Mariagerfjord Kommune har netop annonceret deres nye kommuneplan og er denne gang gået nye veje for at gøre planen tilgængelig og nem at navigere i. 

 

Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025 er netop annonceret på kommunens hjemmeside. Planen udkommer kun digitalt og er lavet som en bladrebar-pdf, som du kan læse både på din computer, tablet eller smartphone.

 

Kommuneplanen er et meget omfattende dokument på over 600 sider og det er ikke hensigten, at den skal læses fra ende til anden. Det skal til gengæld være nemt for alle at finde information om et bestemt område i kommune eller et bestemt emne i planen.

 

Derfor er kommuneplanen opbygget med en række aktive elementer, som er med til at skabe overblik og hurtig adgang til bestemte informationer. Det betyder, at indholdsfortegnelserne selvfølgelig er aktive, men der er også direkte link mellem oversigtskort og retningslinjer og de tilhørende bilagskort. Og vil du studere kortene i detaljer, er der direkte forbindelse mellem bilagskortene og kommunens web-gis.

- Vi kan ikke prale af, at vi har opfundet den dybe tallerken. Men vi har benyttet en velkendt teknologi til at præsentere kommuneplanen, som giver adgang for flest mulige og gør det meget nemmere at navigere rundt i planen, udtaler kommuneplanlægger Allan Hassing.

 

Du kan finde kommuneplanen på forsiden af Mariagerfjord Kommunes hjemmeside eller tilgå den direkte her:reader.livedition.dk/mariagerfjord/31/

 

Yderligere oplysninger

Kommuneplanlægger Allan Hassing, tlf. 97 11 30 41alhas@mariagerfjord.dk

 

Hvad er en kommuneplan?

En kommuneplan fastlægger de overordnede politikker og mål for kommunens fremtidige udvikling og består af hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Planen dækker en periode på 12 år og skal revideres eller genvedtages hvert 4. år.

 

Du kan klage over Kommuneplanen 2013-2015 frem til den 12. marts 2014.

Se mere på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

 
 

 
2014-02-13
’SÅ LETTER VI’ – fra overvægt til en sundere livsstil

Sundhed og træning i Mariagerfjord Kommune tilbyder et familierettet forløb for 6-10-årige børn med overvægt. Forløbet skal hjælpe børnene og deres familie til en sundere livsstil.

’SÅ LETTER VI’ er et to årigt forløb, som indeholder et ugentligt motionshold, regelmæssige samtaler og madlavningsarrangementer. Forløbet starter op med motion og leg for hold 1 onsdag den 19. februar på Hadsund skole kl. 14.30-16.00. Tirsdag den 25. marts er der opstart af hold 2 i Arden kl. 14.30-16.00.

Gennem professionel vejledning får hele familien viden om kost, motion og fordelene ved at leve et sundt liv. Og ikke mindst vejledning til, hvordan familien konkret kan skabe en sund hverdag for at opnå større trivsel og vægttab.

Hvalpefedt eller handling?
For 6-10 årige børn med overvægt, er det en fordel, at de stadigvæk vokser i højden. Derfor er det ikke altid et vægttab, der er målet. Ofte handler det blot, om at opnå en stabil vægt, og altså undgå yderligere vægtstigning.

- Som forældre kan det være svært at vurdere, om ens eget barn er overvægtigt og om der overhovedet er brug for handling. Men jo før der gribes ind overfor overvægten, des lettere er det at komme på rette spor, lyder det fra sundhedsmedarbejder Anders Ring.

Kunne du, eller en du kender, have udbytte af at deltage i ”SÅ LETTER VI”, skal du blot kontakte Sundhedsmedarbejder Anders Ring. Den vigtigste forudsætning for at komme med i tilbuddet er, at både barn og familie er parate til at gøre en indsats for at ændre usunde vaner til en sundere livsstil.

Yderligere oplysninger
Sundhedsmedarbejder Anders Ring, tlf.61 36 59 82.
 
 
1014-02-11
Festugen åbnes med ”by Night-arrangementer” i Hobro og Hadsund

Mariagerfjord Festuge afvikles i perioden 2. – 11. maj over hele kommunen.

Efter en såkaldt ”Open Call-periode” har foreninger m.v. allerede budt sig til med over 50 forskellige arrangementer, der kombineret med Styregruppens egne aktiviteter for børn og unge giver et varieret og mangfoldigt program spredt over hele ugen.
Styregruppens koordinator Annika Johansen arbejder med finpudsning af det endelige program, der
samlet vil omfatte op i mod 100 forskellige nedslag, bl.a. massevis af aktivitet i dagpleje,
børnehaver og skoler.
Åbningsdelen, der er et samarbejde med de 2 handelsstandsforeninger i Hadsund og Hobro er på
tegnebrættet, og vil blive en kombination af professionel kunst, dygtige amatører og en buket af
indslag, bl.a. fra kommunens mangfoldige foreningsliv.
”Vi håber at foreninger vil byde sig til med kreative indslag ,der kan fylde byernes rum fredag
den 2.maj, samtidig med at butikkerne har gode tilbud til kunderne” udtaler Jens Lykke fra
Mariagerfjord Kommune, der er med i arbejdsgruppen omkring åbningen.
Derfor efterlyser arrangørgruppen at foreninger m.fl. melder sig hurtigt på banen både i Hadsund og
Hobro.
”Det kan være børn og unge, der gerne vil optræde på en scene, folkedansere der vil vise hvad de
har lært i sæsonen eller cykelklubben, der vil lave en stand for at promovere sine aktiviteter”
fortsætter han.
”Allerede nu har vi et helt internationalt telt under planlægning, idet en række etniske grupper
gerne vil præsentere mad, dans og musik m.v.”
Alle der vil være med på banen kan kontakte Festugekoordinator Annika Johansen på tlf. 97113502
eller annij@mariagerfjord.dk
Det er 3. gang at der i Mariagerfjord Kommune afholdes festuge. Senest var i 2012. Mere om
Festugen kan læses på www.festuge.nu
 
20140205
Vinterferie i Kunstetagerne Hobro: Rundvisning for børn
Kunstetagerne Hobro: 10. februar - 14. februar 2014
Alle dage kl. 10 og 14


I vinterferien kan børn fra ca. 5 år få en gratis rundvisning i Kunstetagernes grønlandske udstil-ling Nordatlantisk mangfoldighed. Det er kunstfaglig medarbejder Vibeke Kromann-Andersen, som guider, og hun vil fortælle om både kunstnerne, deres værker, Grønland og grønlandske traditioner. Det bliver en både sjov og spændende tur rundt i udstillingen, hvor man kan se en grønlandsk udgave af ”yin og yang” og et meget sjældent anvendt materiale som grønlandsk ler.

”Rundvisningen var ca. 45 minutter”, fortæller Vibeke Kromann-Andersen. Og det er godt at tage en varm trøje med, for vi har jo både sne og isbjørne her i den grønlandske udstilling”, siger hun med et smil.

På Hobro børnebibliotek, som ligger lige rundt om hjørnet, kan børnene fra og med tirsdag den 11. fe-bruar også male og pynte papirmasker med tusser, fjer og perler. ”Der kan laves masker, så længe lage-ret rækker”, fortæller børnebibliotekar Erik Laursen.

Kunstetagerne Hobro er et museum for moderne kunst, kunsthåndværk og design, som drives af et samarbejde mellem Hobro Kunstsamling og Mariagerfjord Kunstforening. Hobro Kunstsamling har siden 1970 systematisk erhvervet værker af mere end 30 af Danmarks førende kunstnere.
Kunstetagerne er indrettet i byens gamle bryghus fra 1857, Bies Bryggeri. Bryghuset blev i 2003 - 2004 totalrenoveret og ombygget til kunstbygning med et samlet udstillingsareal på 1015 kvadratmeter fordelt på fire etager. Selv om bygningens fredede status har sat sine begrænsninger, har Tegnestuen Fjorden Arkitekter skabt en funktionel udstillingsbygning med bevaring af historiens vingesus.

Arrangør: Kunstetagerne Hobro

Gratis rundvisning i udstillingen Nordatlantisk mangfoldighed
Tilmelding er ikke nødvendig

Kunstnere:
Isak Brandt, Lisa Kreutzmann, Lisbeth Karline, Poul Møller, Paarma Olsvig Brandt og Kristine Spore Kreutzmann.

For yderligere info:
Kontakt Vibeke Kromann-Andersen på 21 69 23 28 – eller mail vkrom@mariagerfjord.dk
Læs mere på www.kunstetagerne.dk 

Kunstetagerne Hobro
Store Torv
9500 Hobro

Åbningstider:
Mandag kl. 9-20, tirsdag - fredag 9-18
Lørdag 9.30-13.30, Søndag 12-16

Der er gratis adgang til Kunstetagerne gennem Hobro Bibliotek.

 
2014-02-05
Arbejdsglæden er stor i Mariagerfjord

Arbejdsglæden er generelt stor i Mariagerfjord Kommune og meget bedre end landsgennemsnittet. Men samtidig er enkelte områder under mere pres end andre.

I slutningen af 2013 gennemførte Mariagerfjord Kommune en trivselsundersøgelse, som 71,3 procent af 3200 ansatte besvarede. Den flotte svarprocent vidner om, at trivsel optager både ledere og medarbejdere i kommunen.

De ansatte i Mariagerfjord Kommune har besvaret 32 spørgsmål om trivsel, hvoraf 18 spørgsmål kan sammenlignes direkte med nationale og internationale målinger.

Spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på din arbejdsplads?’ kan sammenholdes med et indeks blandt europæiske arbejdstagere (EEI - European Employee Index 2013). For ansatte i Danmark ligger den gennemsnitlige arbejdsglæde i 2013 omkring indeks 70, mens den i Mariagerfjord Kommune ligger på 75 – altså fem indekspoint højere end landsgennemsnittet.

Trods et flot samlet resultat, vil Mariagerfjord Kommune ikke blot hvile på laurbærrene indtil næste trivselsundersøgelse.

- Vi arbejder konstant med trivsel og er meget bevidste om, at det er arbejdet mellem trivselsmålingerne, der skaber den gode trivsel på arbejdspladsen, siger arbejdsmiljøkonsulent Thomas Hou Nielsen.

Ikke alle trives
Det er vigtigt at respektere, at ikke alle ansatte trives på arbejdet. 7,7 procent af de ansatte i Mariagerfjord Kommune oplever i 2013 en negativ arbejdsglæde.

– Vi vægter trivslen blandt de ansatte højt, da den har direkte indflydelse på, hvordan vi løser vores kerneopgaver. Derfor tager vi det meget seriøst, når ansatte ikke trives, siger kommunaldirektør Niels Højgaard og fortsætter:

- Samtlige ledere er blevet klædt på til at håndtere trivselsundersøgelsens resultater, da vi skal arbejde med trivslen lokalt. Det er jo der medarbejderne og lederne er tæt på hinanden og kender til de udfordringer, der er i deres hverdag. Men vi har naturligvis også fokus på mere generelle indsatser fra centralt hold, forklarer Niels Højgaard.

Mariagerfjord Kommunes HR-afdeling har desuden udarbejdet en række værktøjer, som kan hjælpe den enkelte arbejdsplads med bedre trivsel, samtidig med at der altid er hjælp at hente hos både interne og eksterne trivselskonsulenter.

Skoleområdet er den største udfordring
Den største udfordring med trivsel er på skoleområdet, hvor arbejdsglæden er på indeks 69 i forhold til den generelle arbejdsglæde i Mariagerfjord Kommune på indeks 75.

- Skoleområdet har været presset de sidste par år. Der har været store forandringer, som en ny skolestruktur, hvor mange medarbejdere fik en ny arbejdsplads. Den nye folkeskolereform, lockouten og hele opgaven med inklusion af børn i folkeskolen har også haft betydning og samtidig har skoleområdet været udsat for et massivt fokus i pressen. Sammenlagt har forandringerne haft den konsekvens, at de ansatte kan føle sig presset på deres faglighed og det betyder noget for trivslen, siger skolechef Peter Rasmussen.

Skoleområdet tager resultatet af trivselsundersøgelsen meget alvorligt. Og alle skoler arbejder nu med, hvordan de skal styrke trivslen lokalt på den enkelte arbejdsplads. Mange steder bliver der også afholdt ekstra medarbejderudviklingssamtaler for at understøtte trivselsarbejdet.

- I forbindelse med realiseringen af den nye folkeskolereform er der nedsat en række arbejdsgrupper centralt i Mariagerfjord Kommune, hvor realiseringen også bliver drøftet lokalt med lærere og pædagoger. Jeg tror på, at det er vigtigt at inddrage medarbejderne i processen og at det kan være et vigtigt element i en forbedret trivsel på skoleområdet, afslutter Peter Rasmussen.

Vi har det rigtig godt
At Mariagerfjord Kommune, trods udfordringen på skoleområdet, ender med et overordnet flot resultat skal ses i lyset af, at andre områder har en rigtig god trivsel. Det drejer sig blandt andet om Arbejdsmarked, Dagtilbud og Kultur og Fritid.Trivsel for anden gang
Det er anden gang, Mariagerfjord Kommune gennemfører en trivselsundersøgelse. Første gang var i 2010, hvor 71,4 procent af de ansatte besvarede undersøgelsen. Her lå arbejdsglæden i Mariagerfjord Kommune på indeks 76 til sammenligning med landsgennemsnittet på 72, mens 7,4 procent havde en negativ arbejdsglæde.

Yderligere oplysninger
Kommunaldirektør Niels Højgaard, 97 11 30 05, nihoj@mariagerfjord.dk
Skolechef Peter Rasmussen, 97 11 32 96, peras@mariagerfjord.dk
Arbejdsmiljøkonsulent Thomas Hou Nielsen, 29 16 57 86, thhni@mariagerfjord.dk

Fakta
EEI – European Employee Index er en repræsentativ benchmark-undersøgelse af medarbejdertilfredshed, motivation og loyalitet. Analysen er siden 2000 årligt blevet gennemført i Danmark. De resultater, der refereres til i Mariagerfjord Kommunes trivselsundersøgelse (EEI 2013), bygger på svar fra 5.600 danske lønmodtagere.
Kilde: Ennova A/S (www.ennova.dk)
 
 
2014-01-28
90 børn og unge spiller i symfoniorkester i Hobro

I weekenden den 1.-2. februar er Mariagerfjord Kulturskole vært for et regionalt orkesterstævne med deltagelse af godt 90 børn og unge fra samtlige nordjyske kommuner. Stævnet afsluttes med en gratis koncert, søndag d. 2. februar kl. 14 på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro.

”NUS (Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester) er et tilbud til alle interesserede børn og unge, der spiller et orkesterinstrument”, fortæller Henrik Hammer, souschef i Mariagerfjord Kulturskole, der er vært for arrangementet. ”Det er interessen for musik, der bringer de unge sammen, men kammeratskabet og muligheden for at knytte nye venskaber betyder også meget”, fortsætter han. Ud over ungdomssymfoniorkestret, som er for øvede instrumentalister, er der et strygerensemble for mindre øvede strygere.

Det er Kulturskoler i Nordjylland (fælles samråd for alle regionens musik- og kulturskoler), der står bag Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester. ”Værtskabet for NUS-stævnerne går på skift imellem kulturskolerne i kommunerne, så vi på den måde dækker hele regionen, og denne gang finder stævnet sted på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro med Mariagerfjord Kulturskole som vært”, fortæller Henrik Hammer.

Offentlig koncert
Weekenden rundes af med en offentlig koncert søndag den 2. februar kl. 14.00 på Mariagerfjord Gymnasium, hvor der er gratis adgang. ”Normalt kan vi mønstre 350-400 tilhørere til NUS-koncerterne. Det er altid en stor oplevelse for de medvirkende at vise resultatet af deres arbejde, og samtidig blive vigtige rollemodeller for kommende musikskoleelever, der får mulighed for at opleve et ungdomssymfoniorkester i deres egen del af regionen ved disse koncerter”, afslutter Henrik Hammer.

Symfoniorkestret spiller bl.a. Sibelius’ Karelia Suite, opus 11.


 
 
20140124
Frit valg mellem over 30 gratis aktiviteter for børn i vinterferien

Mariagerfjord Kommune gentager succes med Aktiv Ferie for børn i 3. til 6. klasse. Denne gang er det i samarbejde med hallerne i kommunen og selvfølgelig foreningslivet.

Går du i 3. 4. 5. eller 6. klasse?
Ved du ikke lige hvad du skal lave i vinterferien?
Så er det nu du skal skynde dig ind på Aktiv Feries hjemmeside, og se alle de spændene aktiviteter.

Åben Haller
Det er hallerne der er omdrejningspunkt i vinterferien, og dem der har stået for at arrangere aktiviteterne. Mange er gået i samarbejde med det lokale foreningsliv, og har sammen flettet nogle spændene dagsprogrammer sammen.

Prøv noget nyt
Der er rig chance for at prøve noget nyt. Hallerne har arrangeret en masse forskelligt; boldspil, skydning, gymnastik og cirkeltræning. I svømmehallerne er der dykning, frisvømning og forhindringsbane samt mulighed for en børnelivredderprøve. Eller hvad med at lave billedkunst eller grønlandsk legetøj. Mulighederne er mange og er planlagt så børnene kan prøve flere ting i løbet af ferien.

Fakta
Aktiv Ferie blev kørt som et forsøg for første gang i efterårsferien 2012, og er nu en fast tilbagevendende begivenhed i Vinterferie og Efterårsferie.
Aktiv Ferie er en del af Breddeidrætsprojektet som er støttet af Kulturministeriet og Nordea Fonden; et projekt, hvor vi over de næste 3 år, ved hjælp af denne støtte, vil sætte ekstra fokus på at fremme bevægelse og motion hos sårbare eller idrætsuvante grupper.

Yderligere information
www.aktiv-ferie.nu
Maria Bisgaard, mabis@mariagerfjord.dk  tlf. 97113506.
2014-01-17
Mariagerfjord Vand a|s overholder kravene til udledning

Naturstyrelsen har offentliggjort en rapport om deres tilsyn med spildevandsanlæggene for 2012 i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Vand a|s overholder kravene i udledningstilladelserne på ni ud af de ti renseanlæg, som selskabet havde ansvaret for i 2012. Det tiende anlæg, som ikke overholdte kravene, blev dog lukket i slutningen af 2012.

Det er forventningen, at Mariagerfjord Vand a|s også i 2013 har kunnet overholde kravene i udledningstilladelserne. Men den opgørelse er endnu ikke udarbejdet af naturstyrelsen.

Fra 2014 forventer Mariagerfjord Vand a|s, at selskabet kan rense under kravene i udledningstilladelserne.

- Vi regner med, at kunne rense bedre end krævet fremover - dels på grund af byggeriet af det nye Mariagerfjord Renseanlæg og dels på grund af den tilknyttede nedlæggelse af de ti eksisterende renseanlæg, forklarer direktør Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand a|s.

Planmæssige nedlæggelser
Nedlæggelsen af renseanlæggene går planmæssigt og tidshorisonten for, hvornår det sidste renseanlæg bliver nedlagt er fremrykket fra 2018 til 2016.

Det nye Mariagerfjord Renseanlæg er taget i brug og har renset spildevandet fra de allerede nedlagte renseanlæg siden den 22. oktober 2013.

Fra slutningen af 2016 vil alt spildevandet i kommunen blive renset på renseanlægget ved Hadsund.

Beslutningen om at bygge det nye Mariagerfjord Renseanlæg blev truffet ved kommunesammenlægningen i 2007.

Baggrund
Det er Mariagerfjord Vand a|s, der ejer og driver renseanlæggene, mens det er Mariagerfjord Kommune, der udsteder udledningstilladelserne. Endelig er det Naturstyrelsen, som står for kontrollen af, om kravene bliver overholdt.

Yderligere oplysninger:
Jens Kalør, Mariagerfjord Kommune, tlf. 97 11 37 06
Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand a|s, tlf. 99 52 53 50

 
 
2014-01-15

SIGURD BARRETT KOMMER PÅ BESØG I JANUAR

Fra tirsdag den 21. til fredag 24. januar 2014 besøger Sigurd Barrett regionens kommuner.

D. 23. januar besøger Sigurd Barrett og musikere fra Aalborg Symfoniorkester Arden Skole. Her vil han spille og fortælle eleverne fra 0.-3. årgang, samt tilsvarende årgange fra Solhverv Privatskole, om den spændende proces med flytningen af Aalborg Symfoniorkester – fra SYMFONIEN til MUSIKKENS HUS. 

Projektet hedder  ”Børnenes vej til Musikkens Hus” og ønsket med det er:

·         at sætte fokus på de yngste kulturbrugere

·         at gøre Musikkens Hus til et kendt og søgt kultursted også for børnefamilier fra hele Region Nordjylland

·         at synliggøre Nordjylland som en kulturel platform for formidling af klassisk musik til børn

·         at optimere og udvikle muligheder for samarbejde og vidensdeling inden for børne- og ungeområdet

·         at styrke samarbejdet - ikke alene mellem de kommende beboere i Musikkens Hus, men også med inddragelse af interessenter inden for projektets rammer i hele Regionen.

·         at sikre, at begrebet Musikkens Hus, allerede før start, emmer af liv og kultur af høj kvalitet  

Få har så stor betydning for formidling af musik til børn som Sigurd Barrett.

”Børnenes vej til Musikkens Hus” er planlagt i samarbejde med Sigurd Barrett og vil blive gennemført med ham som frontfigur, hjulpet på vej af Aalborg Symfoniorkesters maskot ”Chopingo”.

 

 

2014-01-09
’Rundt om Livet’ skal hjælpe sårbare borgere til et sundere liv.


Sundhed og Træning i Mariagerfjord Kommune tilbyder nu ’Rundt om Livet’ for borgere, der er i en sårbar situation eller kæmper med nogle fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.


’Rundt om Livet’ er et gruppetilbud, der skal hjælpe deltagerne til at få en sundere livsstil. Tilbuddet løber over syv måneder og byder både på undervisning, diskussion og motion.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på de tidligere ’Rundt om Livet’-forløb. Flere deltagere har efterspurgt mere motion, og det er vi glade for at imødekomme, fortæller sundhedsmedarbejder Sureka Santhirasegaram fra Sundhed og Træning.

Parat til forandring?
Formålet med forløbet er at hjælpe den enkelte deltager på vej mod et sundere liv og bedre trivsel. Motionen bliver tilrettelagt på et niveau, hvor alle kan være med, og deltagerne har selv indflydelse på hvilke sundhedsrelevante emner, der bliver taget op i undervisningen og til diskussion.

- Den vigtigste forudsætning for at deltage er, at du er parat til forandring, og at du vil gøre en aktiv indsats, understreger Sureka Santhirasegaram.

Kunne du, eller én du kender, have udbytte at deltage i ’Rundt om Livet’, kan du kontakte sundhedsmedarbejder Sureka Santhirasegaram på tlf. 24 87 12 16. Alle deltagere kommer til en afklarende samtale, inden forløbet starter.

Yderligere oplysninger
Sundhedsmedarbejder Sureka Santhirasegaram, Sundhed og Træning, Mariagerfjord Kommune, tlf. 24 87 12 16.
 
 
2014-01-08
”Efterlysning af flere gode ideer til Festugeprogrammet”
 
 I perioden 2. – 11. maj 2014 afholdes der igen Festuge i Mariagerfjord Kommune. Formålet med Festugen er at skabe en større fælles event, der sætte fokus på mangfoldigheden i Kultur og fritidslivet.

Vi afviklede festuge i 2010 og 2012 , hvor der begge gange var ca. 60 – 80 forskellige aktiviteter/arrangementer – stor som små – fordelt over hele kommunen.
Aktiviteterne kan være alt fra motionsløb til klassiske koncerter og fra gadeteater til udstilling af modeltog.
I år har Festugens Styregruppe besluttet at der skal lægges særlig vægt på aktiviteter for børn og unge. Der er nedsat en særlig arbejdsgruppe, der har til opgave at koordinere denne indsats. Herunder tænkes et tæt samarbejde mellem foreninger, skoler og børnehaver.
I samarbejde med Handelsstandsforeningerne i Hadsund og Hobro skydes Festugen i gang med et dobbelt åbningsarrangement i de 2 byer i.f.m. et ”Open By Night” i butikkerne.
Ved udløbet af den oprindelige frist i december er der indkommet mange gode og spændende aktivitetsideer, men vi vil gerne have endnu flere oplyser formanden for Festugens Styregruppe Jane Grøn.
Derfor er fristen forlænget frem til udgangen af januar, således at flere kan melde ideer ind på Festugens hjemmeside www.festuge.nu , fortsætter hun.
Der er specielt fokus på aktiviter i kommunens landsbyer, og Landdistriktsrådet har derfor bevilget kr. 25.000 – i særligt tilskud til foreninger og andre i de mindre lokalområder, der har gode ideer til arrangementer.
Vi finder det vigtigt at der er aktiviteter for borgere i alle aldre og at der er en god geografisk fordeling af arrangementerne oplyser Rådets formand Jens Cæsar Jensen.
Nærmere info:
Festuge-sekretariatet, Kultur og Fritid
Jens Lykke – jelyk@maraigerfjord.dk
Joan Otte Andersen – joana@mariagerfjord.dk
Annika Johansen – annij@mariagerfjord.dk

 

 

2014-01-07
Landsbyerne mødes til inspiration og oplevelse

Landdistriktsrådet indkalder til årsmøde på Skrødstrup Efterskole

Igen i år mødes landsbyerne i Mariagerfjord Kommune. Det sker når Landdistriktsrådet indbyder til årsmøde mandag d. 3. februar på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. Ved sidste årsmøde mødtes over 110 mennesker på Tinghøj i Øster Doense og rådet håber på lige så stor opbakning i år. Til mødet vil repræsentanter fra kommunens landsbyer og andre interesserede sætte hinanden stævne til et relevant program med fokus på landsbyernes mange muligheder og udfordringer.
Der vil bl.a. være foredrag af Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet, der fortæller om tendenser indenfor frivillighed og ungdom – begge vigtige ressourcer for kommunens landsbyer, samtidig med at det er en aktuel udfordring at tiltrække og beholde disse kræfter i mange landsbyer.
Derudover vil der være 4 oplæg, hvor der gives inspiration til det lokale arbejde i landsbyerne. I et af de fire oplæg vil Brian Skov Nielsen fra Center for Socialt Frivilligt Arbejde give nogle bud på, hvad man som forening eller landsby kan gøre, for at få fat i flere unge frivillige. De unge kan og vil faktisk en hel masse - og med små tips og tricks kan foreninger sagtens udnytte den ressource, som de unge er, til gavn for alle parter.
I et andet oplæg vil Stine Berg fortælle om udviklingsprogrammet Blomstrende Landsbyer og herefter vil Poul Verner Christensen fra Årre i Varde Kommune, dele ud af deres oplevelser og erfaringer med programmet.
Social Kapital i Landsbyerne er emnet for et oplæg af Kristina Thitgård Jensen, Sundhedscenter Hadsund. Her vil hun uddybe begrebet social kapital, der gennem længere tid har været i stigende fokus, når det gælder den enkelte borgers sygdom, sundhed og trivsel. Borgeren kan trække på social kapital fra mange forskellige fællesskaber, og der er gode grunde til at fokusere særligt på lokalområdet og de netværk, normer og gensidige tillidsrelationer, der eksisterer eller mangler i områderne.
Et fjerde oplæg er af Jesper Malling Sørensen, filialdirektør i Andelskassen Hobro. Her vil han give indblik i emnet ejendomsfinansiering i landdistrikterne.
I løbet af aftenen er der orientering om Landdistriktsrådets arbejde, samt en årsberetning.

Årets Ildsjæl 2013
Et af aftenens højdepunkter er kåringen af Årets Ildsjæl 2013. Blandt 17 indstillinger har Landdistriktsrådet nomineret tre kandidater: Orla Jørgensen, der gennem 25 år har haft stor betydning for udviklingen i Veddum og har præget og holdt liv landsbyen; Niels Riis Østergaard, som med engagement og gåpåmod har været med til at gøre lokalområdet Handest, Glenstrup og Holmgård levende og attraktivt; Hans Christensen, Jakob Mortensen, Villy Nielsen og Arne Nielsen fra Rold, som har taget initiativ til og været primus motor for i udviklingen af det gamle stadion til en spændende aktivitetsplads for børn og voksne i Rold. Prisen på 5000 kr., samt et kunstværk overrækkes af Formanden for Kultur og Fritid Jørgen Pontoppidan.
Formanden for kommunens Landdistriktsråd Jens C. Jensen håber igen i år på et godt fremmøde og opfordrer, at man besøger hjemmesiden www.mariagerfjord.org  hvis man er interesseret i at deltage. Her er der flere oplysninger, samt elektronisk tilmelding.
 
2014-01-04
Hvad skal ”barnet” hedde ?

”Den Gamle Biograf” i centrum af Mariager er pt. under ombygning, og vil i løbet af foråret ”springe ud”, som et nyt og moderne kulturhus med en større sal, bedre sceneforhold, gode backstagefacilliteter og et topmoderne køkken.
Alle disse ting – suppleret med moderne AV-udstyr, og bedre adgangsforhold for ældre og handicappede – tilbydes byens foreningsliv og de mange private der årligt kan bruge huset til private fester m.v.
Desuden er forholdende optimale til koncerter og foredrag, hvilket bl.a. musikforeningen Rytmus glæder sig til udtaler formanden Jane Grøn.
Kommunen er husejer og derfor bygherre, men for at give muligheder for privat udlejning, er denne opgave overdraget til foreningen ”Den Gamle Biograf”. Foreningen forpagter huset – dog således at kommunen selv har brugsret til facilliteterne.
Navnet ”Den Gamle Biograf” knytter sig til stedets tidligere funktion, men der skal dog fortsat vises film i salen oplyser Filmklubben, der overvejer at benytte mere moderne udstyr i fremtiden.
Kredsen af brugere har i samråd med kommunen overvejet et navneskift i forbindelse med den omfattende ombygning, der har et budget på 7 mill. kroner.
”Lad os få en masse gode forslag” siger Jens Lykke fra kommunens Kulturforvaltning. ”Vi har selv haft mange overvejelser, og måske ender det blot med at vi fastholder det velkendte navn” fortsætter han.
”Dog vil kommunen gerne sætte 3 flasker rigtig god rødvin på højkant til en kreativ sjæl, der kan pege på det helt rigtige navn. Derfor anmodes lokale navneekvilibrister til at sende gode forslag til jelyk@mariagerfjord.dk inden 1.februar. Så kigger vi på sagen ” slutter han.
Nærmere info: Jens Lykke, Kultur ogg Fritid – Maraigerfjord Kommune – jelyk@mariagerfjord.dk  og 97113505