Nyt i Mariagerfjord Kommune

www.ihobro.dk

  2015

Bjørneklo eller ikke en bjørneklo – det er spørgsmålet >>>>>>

Ny direktør for kommunal velfærd >>>>>>

Invitation til indvielse af flere og mere synlige adgange til natur og fjord >>>>>>

Gruppen for børn og unge, der lever i familier med alkoholproblemer, har 2 års jubilæum >>>>>>

137 børn får farvestrålende kuffert på Havbakkeskolen i Als >>>>>>

Teaterforestilling fortæller om Grundloven i Børnehøjde >>>>>>

Et aktivt liv på plejehjemmet >>>>>>

Borgere, virksomheder og frivillige inviteres til workshop >>>>>>

Trafikomlægninger i Hobro midtby >>>>>>

Nu indvies cykelsti mellem Øster Hurup og Als >>>>>>

Tilbud til ældre: Beredskabet kan brandsikre din bolig >>>>>>

Hvad skal dit barn lave i skoleferien? >>>>>>

5 skoler i Mariagerfjord får dans på skoleskemaet >>>>>>

James Nottingham besøgte  Hobro Idrætscenter >>>>>> 

11 projekter giver mere ”Liv på landet” >>>>>>

Hvad nu Mariagerfjord? Debatmøde om området udfordringer >>>>>>

Plejefamilie – er det noget for jer? >>>>>>

Har du også lyst til at blive klogere på din sundhed? >>>>>>

Lokalt Handicapråd: Træk kortlægning tilbage >>>>>>

 

Ud i naturen til fods og på cykel – på endnu flere ruter >>>>>>

 

Mariagerfjord Kommune inviterer til workshop om løft af den tidligere hovedvej gennem Hobro >>>>>>

 

Beskyttet natur kortlagt på ny >>>>>>

 

Ældrecentret, Myhlenbergparken i Arden inviterer  til åbent hus >>>>>>

 

Hvad stiller man op, når man møder Jesus >>>>>>

Mille Bach Pedersen og Jakob Wridt udstiller værker i Arden Kulturhus >>>>>>

Mariagerfjord skal være Danmark reneste kommune >>>>>>

Forfatteraften med Lisbeth Brun >>>>>>

Så skal der laves skrotkunst >>>>>>

 

Tag baby med på Biblioteke >>>>>>

 

Nye hegn i Linddalene >>>>>>

 

Har du lyst til at blive klogere på din sundhed? >>>>>>

 

Kvalificering af de mange ildsjæle, der yder et stort frivilligt indsats >>>>>>

 

1915-grundloven fejres i børnehøjde >>>>>>

 

Kom gratis på forårsmesse og mød Mariagerfjord >>>>>>

 

Mød den populære strikkedesigner, Lene Holme Samsøe >>>>>>

 

TV2 på Tour ruller igen i Øster Hurup >>>>>>

 

Nyt foreningstilbud revet væk på 24 timer >>>>>>

 

Så er der 230.000 kr. til Landsbyprojekter….

Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune udbyder en pulje til større eller mindre projekter i kommunens lokalområder. Puljens formål er at understøtte de 5 temaer i kommunens nye Landdistriktspolitik under overskriften ”Mere sammenhængskraft mellem landsbyerne”

Temaerne i Landdistriktspoltikken er:

1. Det gode hverdagsliv for alle i landsbyerne og det åbne land (godt foreningsliv, nærhed og sammenhængskraft, sund livsstil, adgang til naturen m.v.)

2. Gode mødesteder skaber rammer om aktiviteter og sammenhold (forsamlings- og klubhuse, lege- og aktivitetspladser m.v.)

3. Et forbedret fysisk miljø i landsbyerne

4. En dynamisk erhvervs- og bosætningsindsats afpasset de lokale muligheder (etablering af virksomheder m.v.)

5. En sammenhængende infrastruktur i hele kommmunen. (gode stier og veje, kollektiv trafik, internet og mobildækning m.v.)

Ansøgningsfristen til puljen er TIRSDAG DEN 7.APRIL 2015 KL. 12.00 …

 

Ansøgningssskemaet skal udfyldes og sendes elektronisk på dette link: http://puljer-mariagerfjord.emply.net/recruitment/VacancyApply.aspx?vacancyId=47

 

Nærmere oplysninger:   jelyk@mariagerfjord.dk  eller 97113505

 

Beskrivelse: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0205582.wmfwww.mariagerfjord.org

 

  2015-01-06
 
Landsbyerne mødes til inspiration og oplevelse…
 

For 5. år i træk – og så må man vel godt kalde det en tradition – indbyder Mariagerfjord Kommunes Landdistriktsråd til Årsmøde tirsdag den 27. januar. Mødet afholdes i Arden Kulturhus kl. 17.00, hvor repræsentanter fra lokalråd m.v. i kommunens landsbyer sætter hinanden stævne til et særdeles relevant program med fokus på landsbyernes mange udfordringer.

 

Højskoleforstander Tyge Mortensen, Ryslinge, vil indlede mødet med et inspirerende foredrag med titlen ”Oprørsbevægelsen fra udkanten”. I konsekvens af at flere af fortidens naturlige fællesskaber – i form af bl.a. foreningsliv, lokale skoler, foreningsliv – er stærkt udfordret i landsbyerne, er der behov for nytænkning. Tyge Mortensen argumenterer for, at landsbyerne i fremtiden skal være et eksperimentarium for et nyt ”sammenhængende Danmark”. Tyge Mortensens store erfaring med udvikling af små landsbysamfund vil være et inspirerende input til årsmødedeltagerne.

 

Efter en velfortjent spisepause vil deltagerne blive fordelt i 4 emnegrupper, hvor der gives inspiration til det lokale arbejde.

Mariagerfjord Kommunes tekniske chef Lars Højmark vil præsentere kommunens nye trafik – og mobilitetsplan, der bl.a. beskriver sammenhængen mellem by- og trafikplanlægning, bæredygtig transport og tilgængelighed.

Seniorforsker Jesper O. Jensen, Aalborg Universitet vil belyse emnet ”Boligmarkedet udenfor de større byer” på baggrund af en nylig undersøgelse, der bl.a. tager fat i de udfordringer, der findes i relation til tomme boliger, tilpasning af serviceforsyningen og samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund.

Kommunikationskoordinator Jesper Lemming, Ringkøbing-Skjern Kommune vil belyse emnet ”Landdistrikternes udfordring med manglende digital dækning” med baggrund i erfaringer fra Vestjylland.

Endelig vil Landsbyildsjæl Keld Jensen, Vestervig komme med et praktisk bud på, hvordan et mindre lokalsamfund har vendt afvikling til udvikling gennem diverse projekter.

 

I løbet af aftenen vil der desuden blive underholdning ved en ”rigtig landsbyiværksætter”, samt blive orienteret om Landdistriktsrådets arbejde.

Et højdepunkt bliver uddeling af prisen til ”Årets Landsbyildsjæl”. Blandt en god portion forslag har Landdistriktsrådet nomineret 3 kandidater:

  • Visborg Husflidsforening for en utrættelig indsats i forbindelse med ombygning af Visborgs tidligere skole til et dynamisk og kreativt husflidscenter.
  • Lars Baisgaard, Als for sin store indsats med etablering af lokale computerarrangementer for unge.
  • Flemming Rasmussen, Glenstrup for en lang række initiativer i bl.a. området ved Glenstrup Sø.

Prisen på kr. 5.000 – samt et kunstværk overrækkes af Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid Jørgen Pontoppidan.

 

Formanden for kommunens Landdistriktsråd Jens Cæsar Jensen, Veddum, håber på et godt fremmøde, således at Årsmødet lever op til sidste års arrangement, der tiltrak ca. 110 deltagere.

Tilmelding foregår til anola@mariagerfjord.dk senest den 20. januar kl. 12.00.

 
Vedhæftede filer
Landdistriktsrådets årsmøde 2015 - indbydelse.pdf
 
Yderligere oplysninger

Souschef Jens Lykke - tlf. 97113505 eller Kultur- og fritidskonsulent Annette Øllgaard - tlf. 97113504.

 

  2014-11-27

 


Lysbilledforedrag:
Billedkunsten som øjenåbner på Hobro Bibliotek: Tirsdag 2. december kl. 19.00

Maleren Bjarke Regn Svendsen holder tirsdag 2. december kl. 19 på Hobro Bibliotek et spændende foredrag om billedkunstens virkelighedsgengivelse gennem de seneste 200 år. Der vil være glimtvise tilbageblik på kunsten i 1800-tallet fra guldalderens maleri frem til Skagensmalerne, Fynboerne og videre ind i det 20. århundredes utallige eksperimenter. Til slut vil Bjarke Regn Svendsen præsentere sit eget arbejde med nyrealismen i form af en rundtur i Kunstetagerne, hvor han netop nu udstiller med maleren Mogens Nielsen i udstillingen Syn på virkeligheden.
Foredraget sker i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Entré: 50 kr. Gratis adgang for medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening.

Bjarke Regn Svendsen er til daglig kunstnerisk leder ved Janus Bygningen og redaktør på Kunstmagasinet Janus.

Arrangør: Mariagerfjord Kunstforening/Kunstetagerne Hobro i samarbejde med Folkeuniversitet

Medvirkende:
Bjarke Regn Svendsen, maler
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er behovene for sundhedstilbud størst? >>>>>>

Boligejere investerer i varmepumper, efterisolering og belysning efter et gratis energitjek >>>>>>

Anja Fonseca følt sig som en bedrager, fordi hun skjulte sin bulimi >>>>>>

Betonforløb opkvalificerer ledige til job i bygge- og anlægsbranchen >>>>>>

Fokus på jobrettet opkvalificering af fleksjobledige >>>>>>

Udvalget for arbejdsmarked finder tv-indslag unuanceret >>>>>>

Forfatteraften med Jens Henrik Jensen >>>>>>

Arden Bibliotek - det er for børn! >>>>>>

Åbent hus på Hobro Krisecenter var en stor succes >>>>>>

Biblioteket meget mere end bare bøger >>>>>>

Tænd i toppen og undgå skadelig røg >>>>>>

Manga-tegneworkshop på dit lokale bibliotek >>>>>>

Kunstworkshop i vinterferien på Hadsund Bibliotek >>>>>>

 Kreativ billedkunst i børnenes hverdag >>>>>

Vinterferiens store aktivitetsoverraskelse >>>>>>

”Så letter vi” – nu også for de 3-18-årige >>>>>>

Foredrag med filmklip ved forfatter Lars Johansson - om Signe Gondrups >>>>>>

De frivillige blev fejret på Solgaven >>>>>>

323 social- og sundhedshjælpere klar til ”TOBS” >>>>>>

Få en god start som familie i Mariagerfjord >>>>>>

Nyt fælleskøkken indviet med et sundt twist >>>>>>

Gratis energitjek til boliger >>>>>>

Landmandspar får Miljøpris 2014 >>>>>>

Med 3,735 mio. er der sat fokus på Idræt for Alle i Mariagerfjord >>>>>>

Frivillighedscenteret og breddeidrætsprojektet i nyt samarbejde >>>>>>

Fokus på jobskabelse til udsatte borgere >>>>>>

Elever på Mariager Skole vandt skolestartskonkurrence >>>>>>

Konstruktive info-møder om udbud på mindre håndværkeropgaver >>>>>>

Adventskonkurrencer på Hadsund Bibliotek >>>>>>

Kom i julestemning på Kulturhuset i Arden >>>>>>

Hemmeligheden bag et godt og lykkeligt parforhold >>>>>>

Anbragte børn i kommunen bliver tilbudt et sundhedstjek >>>>>>

Anbragte børn i kommunen bliver tilbudt et sundhedstjek >>>>>>

Kulturminister besøger Mariagerfjord Korskole >>>>>>

Over 600 skoleelever så Hans Kirk og Daglejernes Børn >>>>>

Digitale krav – også til foreninger >>>>>>

Hvem skal have tilskud fra Udviklings- og Talentpulje >>>>>>

Første spadestik blev taget til den nye midtby i Hobro >>>>>>

Alle nordjyske kommuner samles om fælles indsats mod spritkørsel >>>>>>

Mariagerfjord har netop haft sine bankforretninger i udbud >>>>>>

Planlægger generationsskifte i topledelsen >>>>>>

Informationsmøde om Hobro midtby >
>>>>>