Nyt om Sparekassen Hobro

Til Forside

www.sparhobro.dk

Nyt fra 2011

Nyt fra 2010

Nyt fra 2009


2011-12-08

Ny afdelingsdirektør i Gjerlev

Per Brogaard Kristensen er tiltrådt som afdelingsdirektør i Sparekassen Hobro i Gjerlev afdeling.

Per Brogaard Kristensen, 55, kommer fra en stilling som erhvervsrådgiver i Sydbanks afdeling i Randers, hvor han har arbejdet i de seneste otte år. Forud har han en længere årrække bag sig i forskellige Nordea-filialer i Øst- og Midtjylland både som erhvervsrådgiver og som filialchef.

Det var ønsket om igen at få lederansvar, der fik ham til at søge stillingen i Gjerlev.

Sparekassens nye afdelingsdirektør er i særlig grad velfunderet på erhvervskundesiden og har blandt andet erfaring med at oplære nye erhvervskunderådgivere.

Privat bor Per Brogaard Kristensen i Randers-forstaden Vorup sammen med sin hustru Mariana, der er overlæge og neuroradiolog på MR-centeret på Aalborg Sygehus, og deres datter Victoria på 11 år. Et par større børn er i forvejen fløjet fra reden.

En af den nytiltrådte afdelingsdirektørs store fritidsinteresser er cykling, og han tilbagelægger hver uge i sæsonen flere hundrede kilometer på landeveje i ind- og udland. Desuden er han ivrig lystfisker, interesserer sig for gastronomi og går så seriøst op i vin, at han også har undervist i vinsmagning.

 


2011-11-11

To nyvalg og ni genvalg til sparekassens repræsentantskab

På garantmøderne 7.-10. november 2011 i Sparekassen Hobro blev alle ni genopstillede repræsentantskabsmedlemmer genvalgt, mens to blev nyvalgt.

 

Nyvalgt blev (i alfabetisk rækkefølge med valgkreds nævnt i parentes):

Politiassistent Tom Dahl Jensen (Hobro)

Gårdejer Per Kragelund (Hobro)

 

Genvalgt blev (i alfabetisk rækkefølge med valgkreds nævnt i parentes):

Gårdejer Jørgen Baisgaard (Ravnkilde)

Landpolitiassistent Niels J. Bundgaard (Hadsund)

Læge Lars W. Gravesen (Hobro)

Direktør Johnni Kristensen (Nørager)

Dyrlæge Torben Lindbjerg (Hobro)

Advokat Niels Lomborg (Aarhus C)

Lærer Else B. Mikkelsen (Nørager)

Butiksindehaver Peter Møller (Hobro)

Bygmester Henning Sørensen (Hobro)

 

Der var opstillet 31 kandidater til de 11 pladser.

Valget gælder for en 4-års periode, regnet fra 1. januar 2012, idet der er valg hvert år, så cirka en fjerdedel af repræsentantskabet er på valg ad gangen.

 

 Valget til repræsentantskabet i Sparekassen Hobro fandt sted ved årets fire garantmøder, der alle blev holdt i Hobro Idrætscenter. Stemmerne blev talt op umiddelbart efter det sidste møde torsdag den 10. november.2011-11-08

Overskud i Sparekassen Hobro

Rekordmange deltagere i årets fire garantmøder

13,5 millioner kroner. Sådan lyder resultatet før skat i Sparekassen Hobro efter årets første ni måneder.

Det fortalte sparekassens administrerende direktør Per Sønderup mandag aften, da 650 af sparekassens garanter var samlet i Hobro Idrætscenter til det første af årets fire garantmøder. Når det sidste møde er slut på torsdag, har flere end 3.200 garanter hørt Per Sønderups og bestyrelsesformand Hans Jørgen Nielsens beretninger om sparekassens sundhedstilstand. Det er flere deltagere, end der nogensinde før har været ved sparekassens garantmøder.

Tilfredsstillende

I sin gennemgang af sparekassens økonomiske stilling pr. 30. september spurgte Per Sønderup sig selv, om et resultat før skat på 13,5 millioner er tilfredsstillende:

”Nej – og ja”, lød svaret:

”I forhold til de resultater, vi for blot få år siden kunne præsentere i 50 og 100 millioner kroners klassen, er det jo magert. Men i betragtning af den globale, økonomiske situation, og hvis vi sammenligner med mange af vores kolleger, der kom ud af tredje kvartal med røde tal på bundlinjen … ja, så er det ik’ så ringe endda”, lød det fra direktøren, der samtidig oplyste, at Sparekassen Hobro i løbet af 2011 har indbetalt næsten 10 millioner kroner til Indskydergarantifonden i forbindelse med afvikling af Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank.

Siden efteråret 2008 har sparekassen i alt bidraget med 76,7 millioner kroner til oprydningen i Danmarks forliste pengeinstitutter.

Udlånet skal op

Sparekassens omkostninger er på samme niveau som i fjor, solvensen er steget fra 21,6 til 23,9 procent, garantkapitalen er øget fra 291,7 millioner kroner til 300,3 millioner, egenkapitalen er vokset fra 1,059 milliarder kroner til 1,063 milliarder, sparekassen har indlånsoverskud, en lav gearing af egenkapitalen og et stort likviditetsberedskab.

”Vores udfordring er, at vores udlån er vigende. Det er en udvikling, vi arbejder hårdt på at få vendt”, sagde Per Sønderup, der gerne ser, at udlånet stiger med en milliard kroner – det ligger i øjeblikket på 3,231 milliarder kroner.

På grund af vigende udlån er sparekassens nettorenteindtægter faldet fra 120,8 millioner kroner pr. 30. september 2010 til 115,7 millioner i 2011. Kursreguleringerne faldt i samme periode fra 10,5 til 5,6 millioner kroner, og nedskrivningerne faldt fra 22,2 til 18,3 millioner kroner.

”Det går altså bedre med nedskrivningerne, men hver eneste nedskrevne krone er et vidnesbyrd om en kunde i nød. Så i den bedste af alle verdener lå denne post på et rundt nul”, konstaterede Per Sønderup.

 


10-10-2011

Kirkedal - nu med lovlig legeplads

Kommunal gave blev kostbar for grundejerforening

Det er dejligt at få gaver. Men somme tider kan en gave også gå hen og blive kostbar for modtageren. Det måtte Grundejerforeningen Kirkedal sande, da kommunen havde foræret foreningen legepladsen på Kirkedals Allé.

- Vi var nødt til at rive legeredskaberne ned, fordi de slet ikke levede op til de krav, der i dag stilles til sikkerhed. Den gamle legeplads kunne simpelt hen ikke godkendes til offentligt brug, forklarer formanden for Grundejerforeningen Kirkedal, Carsten Hammer.

Kirkedals Allé og de tilstødende villaveje omkring Finlandsvej er et af Hobros ”sølvbryllupskvarterer”, hvor generationsskiftet er langt fremskredet. Ældre ejere med efterkommere, der for længst var fløjet hjemmefra, er efterhånden afløst af yngre familier med masser af aktive børn i alle aldre og størrelser.

Så der er behov for en legeplads. Men grundejerforeningen fattedes penge. Et legetårn, et klatrenet og et gyngestativ koster i runde tal 40.000 kroner i anskaffelse. Derfor gik formanden ud med raslebøssen, og ét af de steder, hvor han fik tilsagn om støtte, var i Sparekassen Hobro.

- Vi er meget taknemmelige for de 5000 kroner, vi har fået af sparekassen, siger Carsten Hammer:

- Vi har nu en flot, ny og ikke mindst lovlig legeplads!

Den er blevet til takket være et utal af frivillige arbejdstimer, som grundejerforeningens medlemmer har lagt i arbejdet med at opstille legeredskaberne, der blev leveret på Kirkedals Allé som samlesæt.

”Tak for den kontante støtte”, siger grundejerforeningsformand Carsten Hammer (t.h.) og bestyrelsesmedlem Martin Gaardsted (t.v.) til marketingchef i Sparekassen Hobro, René Astrup – mens nogle af kvarterets børn bagved gør det synligt, at der virkelig er brug for en legeplads på Kirkedals Allé.

Velkommen til Henriette

Ung, men erfaren kollega til sparekassen i Mariager

Med maleriet af sparekassens bygning, der har en fortid som både elværk og brandstation, som baggrund, byder de ”gamle” medarbejdere i Sparekassen Hobro deres nye kollega velkommen til Mariager og afdelingen på Egepladsen. Fra venstre ses afdelingsdirektør Jytte Thuesen, Henriette Thomsen, Maria Lybek Sørensen, Louise Christensen og Ann Stjerne Linaa.

”Velkommen her til Mariager”, lød det forleden til en ny kollega i Sparekassen Hobro i Mariager fra afdelingsdirektør Jytte Thuesen og de øvrige medarbejdere i afdelingen.

Nok er 28-årige Henriette Thomsen ny i Mariager, men hun er en erfaren medarbejder i Sparekassen Hobro, hvor hun tiltrådte som elev i 2003. Og sandt at sige har hun faktisk arbejdet i afdelingen før, nemlig som afløser i tre måneder tilbage i 2005.

Henriette Thomsen har i en årrække haft Hadsund som tjenestested, men har det seneste års tid været udlånt til sparekassens afdeling i Aalborg.

Med Henriette Thomsen får afdelingen i Mariager lidt af en ekspert i sparekassens it-værktøjer. Hun stod for undervisningen af sine kolleger, da Sparekassens Hobro i 2009 indførte et nyt kundedatabaseprogram, og hun har været udsendt af sparekassens datacentral, SDC, som instruktør både i Norge og på Færøerne i forbindelse med, at lokale pengeinstitutter i de to lande implementerede SDC’s programmer.       

I Mariager efterfølger Henriette Thomsen Bitte Lønstrup, der gik på pension tidligere på året.

 


31 kandidater til 11 pladser

Kandidatliste kan ses her

Repræsentantskabet i Sparekassen Hobro får mindst to nye medlemmer


Der bliver ikke færre end 31 kandidater at stemme på, når garanterne i Sparekassen Hobro til november skal vælge 11 medlemmer til sparekassens repræsentantskab. Mindst to nye medlemmer kommer ind, idet 9 af bejlerne til de 11 pladser, der er i spil, er nuværende repræsentantskabsmedlemmer, som genopstiller
[Billedtekst] Stemmerne tælles op om natten efter det sidste af de fire garantmøder torsdag den 10. november, så valgresultatet kan offentliggøres fredag morgen.

Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed, som blandt sine medlemmer vælger flertallet i sparekassens bestyrelse. Desuden er det repræsentantskabet, som godkender sparekassens årsrapport og har beføjelserne til at ændre sparekassens vedtægter.

Sidder i fire år

De 11 kandidater, der vælges, tiltræder 1. januar og sidder i repræsentantskabet de næste fire år. Der er årlige valg til repræsentantskabet, så hvert år er i gennemsnit en fjerdedel af de 51 medlemmer på valg. Når der er forholdsvis få på valg i år, skyldes det blandt andet overgangsregler i forbindelse med fusionen for tre år siden med Den Lille Sparekasse i Gjerlev og Galten.

Valghandlingen finder sted på årets garantmøder, der holdes i Hobro Idrætscenter over fire aftener fra den 7. til den 10. november. Flere end 3000 garanter forventes at deltage i årets garantmøder, men vælgerne kan også på forhånd stemme pr. brev i en af sparekassens 13 ekspederende afdelinger fra Aarhus i syd til Aalborg i nord.

Én stemme pr. 1000 kr.
i garantkapital
Sparekassens vedtægter tager højde for, at alle de geografiske områder, som Sparekassen Hobro dækker, er sikret mindst én repræsentant i sparekassens øverste myndighed.

Vælgerne er de myndige blandt Sparekassen Hobros flere end 13.000 garanter. De har én stemme for hver 1000 kroner, de har tegnet i garantkapital. Man kan dog ikke købe sig til afgørende indflydelse, for hver enkelt garant kan maksimalt have 20 stemmer.

Gedigen underholdning

I uge 40 modtager sparekassens garanter kandidatlisten sammen med indbydelsen til garantmøderne, der også indeholder gedigen underholdning: Mandag den 7. november optræder Flemming Enevold, tirsdag er det På Slaget 12, onsdag Andreas Bo, og torsdag underholder Fede Finn & Funny Boyz ”nu med kavalergang” – i skikkelse af Maud Kofod.

 

 


2011-08-26
25 år i Sparekassen Hobro
Regnskabsmedarbejder Birgitte Andersen har 1. september været ansat i Sparekassen Hobro i 25 år.
Birgitte Andersen, 49, fik sin uddannelse i den daværende Skørping Kommune, hvor hun arbejdede i Social- og Sundhedsforvaltningen i Terndrup, inden hun og hendes mand Finn i 1986 købte og flyttede til et landbrug i Brøndum ved Hobro, hvor de fortsat bor.
Jubilaren har gennem alle sine år i sparekassen arbejdet som regnskabsmedarbejder. Blandt hendes opgaver er at rette fejlposteringer – hvis fx en NetBank-bruger er kommet for skade at indtaste et forkert kontonummer på en beløbsmodtager – afstemninger, kassedifferencer og kontering af regninger.
Når arbejdsdagen er ovre i sparekassen, venter nye opgaver på kvægbruget hjemme i Brøndum, hvor hun fungerer som regnskabsfører og med egne ord både er ”malkepige og madmor”. Efter behov hjælper hun til på gården, hvor hun desuden bespiser de tre ansatte, som hun helt eller delvis har på kost.
Birgitte og Finn Andersen har fire – nu voksne – børn og foreløbig et enkelt barnebarn, som der også skal være tid til.
 


Eftertragtede kunstnere optræder ved garantmøder
 

Flemming Enevold På Slaget 12 Andreas Bo Fede Finn & Funny Boyz

Sparekassen Hobro inviterer til fest med fire aktuelle, eftertragtede navne går på scenen, når Sparekassen Hobro til november slår dørene op til årets fire garantmøder i Hobro Idrætscenter.
Mandag den 7. november er det Flemming Enevold, der optræder som Frank Sinatra i sit anmelderroste show ” Sinatra Night”. Showet havde premiere i oktober 2010, og få dage senere var alle billetter til både ordinære og ekstra forestillinger revet væk.
Tirsdag den 8. november spiller Ann-Mette Elten og På Slaget 12 ”unplugged”. Her vil garanterne opleve sange fra gruppens Let’s Dance CD’er, fra Ann-Mette Eltens soloplader og et udvalg af På Slaget 12’s store danske hits.
Onsdag den 9. november slår komikeren med gummiansigtet, Andreas Bo, sig løs. Andreas Bo, der for andet år i træk er nomineret til titlen Årets Komiker ved Zulu Comedy Galla 2011, er fast deltager i TV2-succesen Live fra Bremen, hvor han er berømt for sine parodier på kendte danskere som Johannes Møllehave, Mads ”Blærerøv” Christensen og cremekongen Ole Henriksen.
Og torsdag den 10. november kommer Fede Finn & Funny Boyz ”nu med kavalergang” … idet de tunge drenge er blevet forstærket med den kvindelige sanger og magister i musik, Maud Kofod.
Repræsentantskabsvalg
Ud over at nyde underholdningen og lidt god mad har garanterne også en mere alvorlig opgave under møderne, nemlig at vælge 11 medlemmer til sparekassens øverste myndighed, repræsentantskabet.
Stemmerne tælles op umiddelbart efter det sidste møde, så valgresultatet kan offentliggøres fredag den 11. november.
Helt friske tal
På møderne får garanterne desuden et helt frisk billede af sparekassens sundhedstilstand. Bestyrelsesformand Hans Jørgen Nielsen aflægger beretning om sparekassens virke i det forløbne år, og administrerende direktør Per Sønderup fremlægger helt friske tal; sparekassens regnskab efter årets første tre kvartaler.
Traditionen tro sætter sparekassen busser ind for at transportere garanter til Hobro Idrætscenter fra alle de områder, hvor sparekassen har afdelinger, herunder Aalborg og Aarhus.
Sparekassen Hobro forventer at se cirka hver fjerde af sine 13.000 garanter til årets møder i Hobro Idrætscenter. Garanterne kan hente deres adgangskort i sparekassens afdelinger fra begyndelsen af oktober.
 20110819
Sparekassen Hobro kom styrket ud af første halvår

- Vores omsætning er faldet, men ikke desto mindre kommer sparekassen ud af første halvår med et positivt resultat, siger administrerende direktør Per Sønderup.

HALVÅRSRAPPORT: Resultat på 8,5 millioner kroner før skat
- Det er stadig op ad bakke at drive pengeinstitut i Danmark. Men sparekassen er fortsat sund og solid, vi kan præsentere et overskud, og både vores egenkapital og solvens er forøget i løbet af de seneste 12 måneder. Så vi er ikke så utilfredse endda.
Sådan siger Per Sønderup, administrerende direktør i Sparekassen Hobro, i en kommentar til sparekassens halvårsrapport for 2011. Den blev godkendt af sparekassens repræsentantskab på mødet 16. august.
Samtidig understreger Per Sønderup, at Sparekassen Hobro har adgang til likviditet i mængder, der åbner mulighed for fremtidig vækst.
Vigende aktivitetsniveau
Sparekassen kan konstatere, at aktivitetsniveauet i første halvår af 2011 var negativt påvirket af den økonomiske tilbageholdenhed, der stadig præger såvel erhvervslivet som de private husholdninger.
- Vores omsætning er faldet, men ikke desto mindre kommer sparekassen ud af første halvår med et positivt resultat, siger direktøren.
Halvårets resultat før skat på 8,5 millioner kroner, mod 14,7 millioner kroner ved halvåret 2010, bærer præg af, at sparekassen har haft vigende ind- og udlån, ligesom gebyrindtægter fra aktiviteter som konvertering af realkreditlån er gået lidt tilbage.
Indskydergarantifonden
Belastende for halvårsresultatet er også sparekassens forholdsmæssige bidrag til Indskydergarantifonden i anledning af de seneste krak i andre pengeinstitutter.
- Bankpakke 1 var i kraft fra oktober 2008 til og med september 2010, og dengang glædede vi os til, at den udløb. Den var nemlig dyr for os, siger Per Sønderup.
I løbet af de 24 måneder havde Sparekassen Hobro udgifter på sammenlagt 64,7 millioner kroner til Bankpakke 1. Det var sparekassens bidrag til oprydningen i kuldsejlede pengeinstitutter. Forinden havde sparekassen fået en regning på 2,3 millioner kroner for oprydningen i Roskilde Bank.
- Men trængslerne var altså ikke forbi. I 2011 har Indskydergarantifonden måttet dække kunders tab i Amagerbanken og Fjordbank Mors. Indskydergarantifondens regning til os i den anledning løb op i 11,3 millioner kroner i første halvår, fortæller Per Sønderup.
Resultatopgørelsen
Sparekassens nettorente- og gebyrindtægter i de første seks måneder af 2011 faldt til 104,6 millioner kroner fra 110,7 millioner kroner i samme periode af 2010.
Også kursreguleringerne faldt. Kursreguleringerne viser et plus på 8,4 millioner kroner i de første seks måneder af 2011 mod 9,3 millioner kroner i samme periode i 2010.
Sparekassen har en høj grad af omkostningsbevidsthed, hvorfor udgifterne til personale og administration kun er steget marginalt til 81,5 millioner kroner i de første seks måneder af 2011 mod 80,8 millioner kroner i samme periode i 2010.
Stigningen skyldes hovedsagelig overenskomstbestemte lønstigninger.
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender faldt fra første halvår 2010 til første halvår 2011, nemlig fra 14,0 millioner kroner i 2010 til 11,8 millioner kroner i 2011.
Efter skat beløb sparekassens resultat sig ved halvåret 2011 til 6,4 millioner kroner mod 11,0 millioner kroner ved halvåret 2010.
Balancen
Efter en årrække med vækst i såvel ind- som udlån er kurven nu fladet ud.
Sparekassens indlån lå pr. 30. juni 2011 på 3,290 milliarder kroner mod 3,482 milliarder kroner pr. 30. juni 2010. Udlån faldt i samme periode til 3,280 milliarder kroner fra 3,557 milliarder kroner.
- Det betyder, at sparekassen nu har indlånsoverskud, og det er positivt i en tid, hvor Danmark har indlånsunderskud i forhold til udlandet, og hvor prisen på ekstern funding er forholdsvis høj.
Sparekassen Hobro er dog ikke blandt de pengeinstitutter, der har en politik om at slanke deres balance ved at nedbringe det samlede udlån.
Højere solvens
- Vi har en lav udlånsgearing af egenkapitalen, og vi forøger gerne det samlede udlån ved at finansiere flere sunde aktiviteter hos såvel erhvervs- som privatkunder, siger Per Sønderup.
- Det kan jeg love, fordi vi har vores likviditet på plads, siger direktøren.
Sparekassen er fortsat en solid virksomhed. Solvensen er steget fra halvåret 2010 til halvåret 2011 – fra 21,1 procent til imponerende 24,7 procent.
Garantkapitalen steg
En anden glædelig tendens er udviklingen i sparekassens garantkapital.
Sparekassen Hobro har - som en af få garantsparekasser - på intet tidspunkt begrænset garanternes mulighed for at indløse deres garantkapital.
Garanterne har kvitteret ved at vise sparekassen den tillid at øge den samlede garantkapital fra 285,9 millioner kroner pr. 30. juni 2010 til 299,0 millioner kroner pr. 30. juni 2011.
Også antallet af garanter er steget, fra 12.803 til 13.120.
Garantkapitalen indgår i sparekassens egenkapital, der samlet er steget fra 1.052,1 millioner kroner medio 2010 til 1.059,5 millioner kroner medio 2011.
- Sparekassens halvårsrapport 2011 viser, at sparekassen i bund og grund er en sund og solid virksomhed, konkluderer Per Sønderup:
- Og sparekassen har et betydeligt potentiale til vækst, når efterspørgslen på de ydelser, sparekassen tilbyder, igen stiger oven på de seneste års afmatning i samfundsøkonomien.

 

Uddrag af resultatopgørelsen

(i 1.000 kr.)

30/6 - 2011

30/6 - 2010

Netto rente- og gebyrindtægter

104.586

110.735

Kursreguleringer

8.386

9.265

Udgifter til personale og administration

- 81.540

- 80.840

Nedskrivninger og tab på udlån mv.
(heraf indgår renter med 3.157 / 4.086)

- 11.774

-14.039

Resultat før skat

8.475

14.680

Resultat efter skat

6.356

11.010

 

Uddrag af balancen

(i 1.000 kr.)

30/6 - 2011

30/6 - 2010

Udlån

3.279.807

3.557.026

Indlån

3.289.888

3.481.671

Egenkapital

    Heraf udgør garantkapital

1.059.528

299.018

1.052.144

285.932

Balance

5.474.481

5.330.354

 

Andre nøgletal

 

30/6 - 2011

30/6 - 2010

Solvensprocent

24,7

21,1

Kernekapitalprocent

23,5

20,1

Halvårets egenkapitalforrentning før skat, i procent

0,8

1,4

Halvårets egenkapitalforrentning efter skat, i procent

0,6

1,1

Indtjening pr. omkostningskrone, kr.

1,1

1,1

Udlån i forhold til indlån, pct.

106,8

109,2

Overdækning ift. lovkrav om likviditet, pct.

252,7

190,7

Summen af store engagementer, pct.

0,0

11,5

Akkumuleret nedskrivningsprocent

4,9

4,6

Halvårets nedskrivningsprocent

0,3

0,3

Halvårets udlånsvækst, pct.

- 1,2

5,4

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

3,4

Antal garanter

13.120

12.803

Antal medarbejdere
(det gennemsnitlige antal, omregnet til fuldtidsansatte)

185

190

 


2011-08-15

Ny elev i Sparekassen Hobro
Charlotte Bertelsen, Hobro, er tiltrådt som elev i Sparekassen Hobro.
Den 21-årige sparekasseelev, der er født og opvokset i Hobro, har de seneste år arbejdet målrettet mod en finanskarriere i Sparekassen Hobro, hvor hun også har været i erhvervspraktik.
Charlotte Bertelsen bestod HHX i sommer. I fritiden har hun tidligere arbejdet hos Matas, Blockbuster og forsikringsselskabet IF i Hobro og har dermed praktisk erfaring med kundekontakt.
Blandt hendes fritidsinteresser er spinning, zumba og styrketræning.
Den nye elev begynder i sparekassens afdeling i Galten vest for Aarhus.
Ny elev i Sparekassen Hobro
Maria Korsvang Sørensen, Hobro, er tiltrådt som elev i Sparekassen Hobro.
Den 19-årige sparekasseelev bestod HHX i sommer. I fritiden har hun har hun tidligere arbejdet hos supermarkedet Superbest i Støvring, blandt andet ved kassen, og har dermed praktisk erfaring med kundekontakt.
Maria Korsvang Sørensen stammer fra Støvring, men har gennem de seneste 11 år tilbragt megen tid i Hobro, hvor hun har et godt lokalkendskab med relationer til familie, venner og bekendte i byen.
Blandt hendes fritidsinteresser er motionsløb.
Den nye elev begynder i sparekassens Privatkundeafdeling på Store Torv i Hobro.

2011-06-15
Risiko-ansvarlig i Sparekassen Hobro

Per Kirstein Jensen, Hobro, er tiltrådt som risiko- og compliance-ansvarlig i Sparekassen Hobro.
Der er tale om en nyoprettet stabsstilling ved sparekassens hovedkontor med reference til sparekassens direktion. Efter en stramning i 2010 af lov om finansiel virksomhed skal pengeinstitutter over en vis størrelse have en risiko- og compliance-ansvarlig, hvis opgave det er at sikre et omfattende kontrol-, styrings- og analysearbejde.
- Sagt på almindeligt dansk, så skal jeg holde øje med, om sparekassen er ved at gå ned – og det er verdens letteste job, for Sparekassen Hobro er et af landets mest solide pengeinstitutter, forklarer Per Kirstein Jensen.
42-årige Per Kirstein Jensen kommer fra en stilling som Nordic Risk Director hos GE Capital, Aarhus, med ansvarsområde for GE's afdelinger i europæiske lande - og har herfra stor erfaring på området.
Han har desuden tidligere været ansat hos Nykredit, Aarhus, som erhvervskundechef samt Financial Controller hos TK Development, Aalborg.
Per Kirstein Jensen er student fra Hobro Gymnasium, HA fra Handelshøjskolen i Aarhus, Master of Business Studies, Irland, og cand.merc. i finansiering og regnskab fra Handelshøjskolen.
Per Jensen er født og vokset op i Hobro, og han har været formand i Hobro Tennisklub siden 2007.
Han har børnene Lukas og Julie på 11 og 9 år.
 


201110810
Sparekassen Hobro gør klar til valg
1. september er sidste frist for kandidatforslag til repræsentantskabet
Tiden nærmer sig for årets valg til repræsentantskabet i Sparekassen Hobro – sparekassens øverste myndighed.
Valghandlingen finder sted under årets garantmøder, som holdes over fire aftener i Hobro Idrætscenter 7., 8., 9., og 10. november. Men fristen for at stille op som kandidat udløber om nogle få uger. Ifølge sparekassens vedtægter skal kandidatforslag være sparekassen i hænde senest 1. september.
I år bliver der 11 ledige pladser i det 51 medlemmer store repræsentantskab. Det er sparekassens godt 13.000 garanter, der er valgbare og har stemmeret ved valget. Hver garant har én stemme for hver 1000 kroner, hun eller han havde tegnet i garantkapital i sparekassen pr. 1. august i år. Men sparekassen er en demokratisk organisation, hvor ingen kan købe sig til indflydelse; den enkelte garant kan maksimalt have 20 stemmer.
I forbindelse med valget er sparekassen inddelt i valgkredse, så alle de geografiske områder, hvor sparekassen har en afdeling, er sikret repræsentation.
I år udløber valgperioden for disse medlemmer af det nuværende repræsentantskab (med deres valgkreds nævnt i parentes):
 

Valghandlingen finder sted på de fire garantmøder, der foregår i Hobro Idrætscenter i begyndelsen af november.

□ Doris Mikkelsen (Hobro)
□ Else Binderup Mikkelsen (Nørager)
□ Henning Sørensen (Hobro)
□ Johnni Kristensen (Nørager)
□ Jørgen Baisgaard (Ravnkilde)
□ Lars Winther Gravesen (Hobro)
□ Niels Jørgen Bundgaard (Hadsund)
□ Niels Lomborg (Aarhus City)
□ Peter Møller (Hobro)
□ Steen Pedersen (Hobro)
□ Torben Lindbjerg (Hobro)
De 11, der bliver valgt under garantmøderne i november, tiltræder 1. januar 2012 og sidder i fire år. Valgresultatet offentliggøres dagen efter årets sidste garantmøde, altså fredag den 11. november.
Repræsentantskabet godkender sparekassens regnskaber og vedtægter, og det er blandt repræsentantskabets medlemmer, at flertallet i bestyrelsen vælges.


[Billedtekst]
Valghandlingen finder sted på de fire garantmøder, der foregår i Hobro Idrætscenter i begyndelsen af november.
 


25 år i Sparekassen Hobro

Afdelingsdirektør Per Norup Olesen, Hobro, kan mandag den 1. august fejre 25 års jubilæum i Sparekassen Hobro.

Per Norup Olesen, 44, har næsten alle årene arbejdet i privatkundeafdelingen på Store Torv i Hobro – først som elev og rådgiver, siden som gruppeleder og privatkundechef, inden han i 2007 blev udnævnt til afdelingsdirektør for hele privatkundeafdelingen, der i dag tæller 26 medarbejdere.

Jubilaren er en ildsjæl, der gerne går forrest, når nye tiltag skal sættes i værk i sparekassen. I 14 år frem til sin udnævnelse til afdelingsdirektør var han tillidsmand for sine kolleger og næstformand i samarbejdsudvalget. De seneste fire år har han siddet som medarbejdervalgt medlem af sparekassens bestyrelse, hvortil han med virkning fra april i år er blevet genvalgt for en ny fireårsperiode.

Per Norup har gennemgået flere lederkurser i tillidsmandssammenhæng og ved Finanssektorens Uddannelsescenter, og senest har han med topkarakter bestået akademiuddannelsen i faget ”Ledelse i praksis”, som alle ledere i sparekassen gennemgik i efteråret 2010.

Erfaring med ledelse i praksis har Per Norup Olesen også fra sit fritidsliv. Han er født og opvokset i Hobro, hvor han siden sin barndom har været aktiv på både fodbold- og håndboldbanen. Han spillede 110 kampe på HIKs førstehold i fodbold, og siden har han beklædt posten som sportschef for førsteholdet, og i tre et halvt år har han været træner for klubbens andethold.

I en lang årrække herefter har han desuden været træner og holdleder for blandt andet de hold, som hans to børn, Line på nu 19 og Lasse på 16 år, har spillet på. I flere år har det været en fast del af ledergerningen at deltage i den årlige sommerbegivenhed Vildbjerg Cup og at arrangere en forårstræningstur til udlandet – senest i påsken 2011, hvor HIK sendte syv ungdomshold med i alt 115 deltagere til Belgien.

Jubilaren er gift med Tina Overgaard Olesen, der arbejder som kasserer i sparekassens Adelgade afdeling.

 


25 år i Sparekassen Hobro

It-medarbejder Ove Bisgaard, Holmgaard, kan mandag den 1. august fejre 25 års jubilæum i Sparekassen Hobro.

I professionel sammenhæng er jubilarens ansigt ikke kendt af lige så mange sparekasse-kunder, som hans tålmodige stemme er. Ove Bisgaard er nemlig en af de medarbejdere, som bemander sparekassens egen NetBank-hotline.

Ud over at sidde ved hotline-telefonen er Ove Bisgaard også tovholder på en række af sparekassens produkter, fx MasterCard, og forud for indførelsen af NemID i efteråret 2010 var det Ove Bisgaard, der repræsenterede sparekassen i en projektgruppe, som udviklede og testede NemID hos sparekassens datacentral, SDC.    

Jubilaren blev oprindeligt ansat i 1986 til at løbe sparekassens Klubservice i gang. Klubservice var forgængeren for nutidens Foreningsservice – den afdeling i sparekassen, der fungerer som bogholderi for en række idrætsforeninger, ejerforeninger, menighedsråd og forsyningsvirksomheder i sparekassens virkeområde.

Ove Bisgaard, der fyldte 60 år i juni, kom ud at tjene på landet som 14-årig, og efter endt værnepligt studerede han til sygeplejerske og arbejdede som ufaglært sygehjælper, inden han skiftede spor, valgte handelsskolevejen og fik en elevplads ved Hobro Kommune. Inden sin ansættelse i sparekassen var han souschef ved kommunens løn- og personalekontor.

I mellemtiden har Ove Bisgaard arbejdet i sparekassens regnskabsafdeling, han var med ved etableringen af Administrationsselskabet, som ejer sparekassens ejendomme, og han har siddet i erhvervsafdelingen. Med en fortid som frivillig brandmand har jubilaren også været sikkerhedsrepræsentant i sparekassen, nemlig fra 2000 til 2008.

Privat bor Ove Bisgaard sammen med hustruen Birthe i Holmgaard på en højtliggende udsigtsejendom, som han med egne hænder har udbygget og renoveret fra kælder til kvist gennem de seneste 5-6 år.

Blandt fritidsinteresserne er sejlads og fiskeri på både Mariager Fjord og Glenstrup Sø, hvor hans næste byggeprojekt er en bådebro.

Desuden tager Birthe og Ove gerne på udlandsrejser. Dertil kommer familien, som ud over sønnerne Torben og Carsten tæller svigerdøtre og – foreløbig – to børnebørn.


40 års jubilæum Sparekassen Hobro

Landbrugskundemedarbejder Elin Faber Pedersen, Hovangsvej 39, Hobro, har 19. juli været ansat i Sparekassen Hobro i 40 år.

Jubilaren arbejder i dag i sparekassens landbrugsafdeling på hovedkontoret i Hobro, men har et alsidigt forløb bag sig.

Elin Faber fik sin uddannelse i Arden & Omegns Sparekasse, og hun blev 19. juli 1971 ansat som sparekasseassistent i den daværende Landbosparekasse i Adelgade i Hobro.

I 1973 blev Landbosparekassen lagt sammen med Sparekassen for Hobro & Omegn under det nye navn Sparekassen Hobro, og i den forbindelse fik bl.a. Elin Faber opgaven med det omfattende arbejde at samkøre de to sparekassers edb-systemer.

I en periode fra 1982 til 1993 var Elin Faber kasserer og rådgiver i Ravnkilde afdeling, og men hun har også været tilknyttet værdipapir- og depotfunktionen samt edb- og administrationsafdelingen, inden hun i 1990’erne kom til sparekassens landbrugsafdeling.

Dagens jubilar er kendt, både blandt kunder og kolleger, for sit venlige og imødekommende væsen, og hun er stadig den, som kolleger henvender sig til med særlige edb-spørgsmål – og ingen går forgæves til Elin Faber.

 Vagn Agerskov – går på pension efter 43 år i sparekassens tjeneste.

Carsten Brandt Andersen – udnævnes til HR- og privatkundedirektør

René R. Astrup – udnævnes til marketingchef.

Bjarne Hvirring – udnævnes til kommunikationschef.
20110617
Markedschef går på pension
Markeds- og uddannelseschef i Sparekassen Hobro, Vagn Agerskov, har – efter 43 år i sparekassens tjeneste – valgt at gå på pension med udgangen af juni i år.
61-årige Vagn Agerskov kan se tilbage på en karriere, der fra begyndelsen sendte ham rundt om de fleste af sparekassens funktioner og filialer, inden han sidst i 70’erne vendte han tilbage til hovedkontoret i Hobro. Her kom Vagn Agerskov, der også er merkonom i markedsføring, efterhånden til at arbejde mere med PR, pressekontakt og kommunikationsvirksomhed, og i 1981 fik han titel af markedschef. Dermed har det i over 30 år ofte været ham, der har repræsenteret byens og egnens pengeinstitut udadtil.
Den vordende pensionist har i mange året været medlem af sparekassens ledergruppe og er desuden chef for sparekassens personale- og uddannelsesafdeling. Blandt Vagn Agerskovs ansvarsområder har også været afviklingen af de årlige garantmøder i Hobro Idrætscenter – i disse år er der fire – og andre arrangementer, som sparekassen står bag såvel internt som eksternt.
Udnævnelser
Som følge af Vagn Agerskov pensionering sker der følgende organisatoriske ændringer i sparekassen pr. 1. juli:
Privatkundedirektør Carsten Brandt Andersen, 32, overtager ansvaret for sparekassens personalefunktion og udnævnes til HR- og privatkundedirektør.
Marketingkonsulent René R. Astrup, 39, udnævnes til marketingchef.
Kommunikationskonsulent Bjarne Hvirring, 53, udnævnes til kommunikationschef.
Reception
Sparekassen markerer Vagn Agerskovs pensionering med en reception i kantinen på sparekassens hovedkontor. Den finder sted torsdag den 30. juni kl. 12 -15. 


”En unik mulighed”
Tinghøj Idrætscenter i gang med gennemgribende renovering
 

[Billedtekst]
”Tak for støtten til renoveringen”, siger formanden for Tinghøj Idrætscenter, Carl Spanggaard (t.h.), her til markedschef i Sparekassen Hobro, Vagn Agerskov.

”Det bliver aldrig billigere for Tinghøj Idrætscenter at få foretaget vedligeholdelsen. Derfor er det meget vigtigt at skaffe den manglende finansiering”.
Sådan lød konklusionen i den ansøgning, som formanden Tinghøj Idrætscenter, Carl Spanggaard, for nogle måneder siden sendte til Sparekassen Hobro.
Ud af en samlet finansiering på mere end 600.000 kroner til en gennemgribende renovering af bygningen manglede centeret blot at skaffe 25.500 kroner. Men de sidste penge var strengt nødvendige. De var nemlig afgørende for, om andre lån og tilskud til den planlagte renovering af Tinghøj blev udløst.
”Derfor lod vi os overbevise om, at vi måtte række den hjælpende hånd til idrætscenteret”, siger markedschef i Sparekassen Hobro, Vagn Agerskov.
En vigtig brik
Tinghøj Idrætscenter, som ligger mellem Doense og Valsgård, er en vigtig brik i det lokale idrætsliv. På centret spilles der fodbold, håndbold, petanque og billard. Støtteforeningen DI46’s bankospil finder også sted her ligesom andre sociale arrangementer som juletræ og fastelavnsfester for de lokale børn.
Og det sker fremover i tidssvarende rammer. Renoveringen er i fuld gang, og når projektet står færdigt, inden 2011 er ovre, har Tinghøj Idrætscenter fået nyt tag, bedre isolering, nyt loft og ny belysning i cafeteria-området, nyt køkken og nyt varmeanlæg.
Gevinsten – ud over bedre faciliteter – bliver mærkbare besparelser på det årlige energi-regnskab. Netop derfor støttes projektet af de statslige kvalitetsfondsmidler, og besparelserne giver økonomisk luft til at afdrage på et kommunalt lån, der er rentefrit over de næste syv år.
Desuden har DI46, Vebbestrup Gymnastik Forening og Doense Borgerforening støttet renoveringen.
”Det var en unik mulighed for at få hele Tinghøj Idrætscenter renoveret, der faldt på plads”, konkluderer formand Carl Spanggaard.

 


20110505
Gode toner i Biecentret
 

I disse dage er der ekstra god takt og tone i Biecentret Hobro. Det skyldes, at man netop
har modtaget et nyt el-klaver. Det er skænket af Sparekassen Hobro til glæde for de mange
brugere både i det daglige og ved festlige lejligheder. Hver uge besøges centret af op
mod 1.000 borgere og andre gæster.


Sparekassens markedschef Vagn Agerskov præsenterer her gaven for Anni Funder og
Bendt Jørgensen fra centerrådet.

 


2010-05-12
Klejtrup spejdere får hjælp til nye kanoer

Med en økonomisk håndsrækning fra Sparekassen Hobro og andre lokale sponsorer kan Støtteforeningen for spejderne i Klejtrup nu anskaffe yderligere to kanoer og dermed komme op på i alt 10.

Kasserer i støtteforeningen, Finn Kristiansen, og
afdelingsdirektør Lene Kolby Quorning, Sparekassen Hobro i
Klejtrup, glæder sig over, at støtteforeningen nu kommer
op på 10 kanoer til udlejning

Formålet er udlejning og efterspørgslen er rigtig god dels fra faste brugere og dels via turistbureauerne i Viborg og Hobro. Mange foreninger, klubber, skoler og andre interesserede vil gerne nyde den smukke natur ved Klejtrup Sø, Skals Å og forbi Verdenskortet, og derfor er støtteforeningens lejekanoer meget populære. Også Brattingsborgskolen og Klejtrup Musikefterskole er blandt de faste kunder.

Lejeindtægterne går ubeskåret til spejderarbejdet i Klejtrup, hvor hovedopgaven er at skaffe midler til en ny spejderhytte samt naturligvis til telte og andet materiel.

Finn Kristiansen, der er kasserer i støtteforeningen, fortæller, at spejderhytten allerede er på tegnebrættet, fordi den gamle fra 1956 er helt udtjent og utidssvarende. Udover indtægterne ved kanoudlejning bidrager pap og papirindsamling også pænt, og man er dermed kommet langt med finansieringen.

- Men der skal mere til, og vi håber, kommune, fonde og andre også vil bakke op om det gode formål, tilføjer kassereren.

I Klejtrup er der 65 aktive spejdere. Støtteforeningen tæller 5 personer.
 


2001-05-03
Lene Apelgren - 25 års jubilæum i Sparekassen HobroPrivatkunderådgiver Lene Apelgren, sparekassens afdeling på gågaden i Hobro, kunne søndag den 1. maj 2011 fejre 25 års jubilæum i Sparekassen Hobro.

25 års jubilaren er oprindelig uddannet i Andelsbanken Dronninglund og var i nogle år i Århus, inden hun sammen med sin mand, pastor Hans Erik Apelgren, flyttede til Hobro i 1981.

Lene Apelgren har bestået bankskole 1 og 2 og har i øvrigt en bred og alsidig uddannelse bag sig i Sparekassen Hobro, herunder via en lang række faglige kurser.

De fleste år har jubilaren været tilknyttet Adelgade afdeling i Hobro men har også været beskæftiget i sparekassens afdeling i Vorning og i Telesparekassen.

Jubilaren er kendt for en meget venlig og aktiv indstilling og er værdsat af både kunder og kolleger for en god og behagelige væremåde. ½1


20110418
Landmænd viser sig frem i Hobro
Sparekassen Hobro og Landbruget holder fælles tradition i hævd
Det er en af årets traditioner, at Store Torv i Hobro omdannes til en mindre bondegård under forårets
Open by Night i Hobro.

”Slikposer stammer fra korn” – det er den lære, børn kan drage af en af de populære aktiviteter under Open by Night i Hobro. Korncontaineren, hvor det gælder om at finde skatten i kornet!

 Også i år er Sparekassen Hobro gået sammen med landbrugets organisationer om at fylde torvet med dyr, smagsprøver og konkurrencer for børn og voksne. Det er fredag den 29. april kl. 18-22, at landbruget indtager byens centrum med køer, heste, grise, får, fjerkræ og klappedyr.
Is og andre smagsprøver
Traditionen tro bliver der rig mulighed for at smage på de produkter, der er resultatet af landmændenes anstrengelser.
Fornyelse er der også plads til på Store Torv. I år debuterer Vebbestrup Mejeri med en stand, hvor de tilbyder smagsprøver på en af mejeriets lækre specialiteter: Flødeis.
Også Thise Mejeri er med for første gang. Et par lokale leverandører til Thise Mejeri stiller op med smagsprøver på råmælksoste, kakaomælk og yoghurt.
Desuden har, traditionen tro, Nordjysk familiebrugs 4H en stand med pandekage-bagning over bål og bolsje-kogning.
Sidst, men ikke mindst tænder Sparekassens medarbejdere op i grillen og serverer en mundsmag på lækkert oksekød og pølser med et glas vin eller saftevand til.
Aktiviteter
Men arrangementet handler ikke alene om at smage.
Bag det hele ligger et ønske fra landbruget om at komme i dialog med forbrugerne om ”Den nye fortælling” – fortællingen om det moderne landbrug, hvordan vi dyrker jorden, hvordan vi passer vores dyr, hvor stor betydning landbruget har for vores samfund – og ikke mindst, hvad landbruget har at byde på i den fremtidige udvikling af Danmark. På torvet bliver der flere aktiviteter og mulighed for at få en snak med landmænd og konsulenter fra Agri Nord, og byboerne kan også prøve at malke en jerseyko eller klappe grise, heste og andre smådyr.
Også Landboungdom stiller op på torvet, og endelig gentager sparekassen en aktivitet, som er mere populær end pædagogisk blandt de mindste. I en container fyldt med korn gemmer der sig små nøgleringe. Den, der finder en nøglering, kan veksle den til en pose slik.

 


20110414
Lys og lyd på plads

Til et nyt loft, der er forbedret med lyddæmpende loftsplader, hører også nye energirigtige lamper, så lyset bliver lige så blødt som akustikken. Sparekassen Hobro har støttet renoveringen, og på billedet beundrer afdelingsdirektør Lene Kolby Quorning fra sparekassens afdeling i Klejtrup loft og lamper sammen med forsamlingshusets formand og kasserer, Allan Bertelsen og Klaus Enevoldsen (t.h.).

HVORNUM KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS: Nyt loft har forbedret akustikken
Krise i landsbyerne? Ikke i Hvornum, hvor det er en folkesag at værne om byens forsamlingshus.
Senest har loftet gennemgået en større renovering, som ikke alene nedbringer varmetabet fra salen – og dermed varmeregningen – men også har forbedret akustikken i rummet, så der ikke længere er ekstra, uønsket ekko på festsangene ved Tante Odas 75 års fødselsdag.
- Og når loftet blev skiftet, syntes vi også, det krævede nye lamper, siger formanden for forsamlingshusets bestyrelse, Allan Bertelsen. De nye lamper er forsynet med energisparepærer.
Netop på grund af den fremtidige energibesparelse har Mariagerfjord Kommunes energipulje støttet renoveringen. det samme har Sparekassen Hobro samt diverse fonde. Dertil kommer værdien af det arbejde, som mange frivillige hænder har bidraget med.
- Vi havde ingen problemer med at finde medlemmer, som ville give en hånd med, og det er vi selvfølgelig glade for, siger kasserer Klaus Enevoldsen.
Og endelig har forsamlingshusets egen kasse også spædet til. Hvornum Kultur- og Forsamlingshus er nemlig i den gunstige situation, at der er overskud på driften.
- De fleste år laver vi et overskud på 25.000 kroner, oplyser en tilfreds kasserer.
Formand og kasserer er enige om, at den gode økonomi skyldes lokalsamfundets massive opbakning til husets aktiviteter. 70 deltog i den seneste generalforsamling, over 100 var til julefrokosten, og byens borgere stimler til, når der et par gange om året er spis-sammen-arrangementer, hvor en stab af frivillige på skift står for madlavningen, til den årlige fastelavnsfest og til loppemarkedet i august.
- Blandt deltagerne er der også altid yngre mennesker – og nytilflyttere, konstaterer formand Allan Bertelsen, der selv flyttede til Hvornum i 2003.
 


Afdelingsdirektør Jesper Hüttel (t.h.) og hans besætning i Sparekassen Hobro i Gjerlev siger velkommen om bord torsdag den 14. april.
20110406
Åbent hus i Gjerlev - Sparekassen Hobro viser moderniseret afdeling frem
- Kom og se vores "nye" lokaler, opfordrer Jesper Hüttel, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Hobro i Gjerlev.
Afdelingen på Hammergårdsvej har i de seneste måneder gennemgået en større indvendig modernisering, som har gjort sparekassen mere kundevenlig. Kontorer er nedlagt, vægge fjernet og gulvbelægningen skiftet, så ekspeditionslokalet i dag fremstår større og lysere end før. Arbejdet er nu helt færdigt, og de 11 medarbejdere i afdelingen vil gerne vise resultatet frem. Det sker torsdag den 14. april mellem kl. 15 og 17.30.
- Vi håber at få så mange gæster som muligt, både kunder og ikke-kunder, siger Jesper Hüttel.
I dagens anledning får sparekassen opstillet en pølsevogn ude foran afdelingen, og inden døre bydes der på en forfriskning.
Sparekassen i Gjerlev blev i januar 2009 fusioneret ind i Sparekassen Hobro.
 

20110407
Når pensionsalderen nærmer sig

SENIORRÅDGIVNING: Penge at tjene ved at bruge af sin formue i den rigtige rækkefølgeSten Gasberg: - Fradrag i skatten kan med fordel tænkes ind, når I planlægger pensionisttilværelsen.


Omkring 35 af sparekassens kunder i plus-50-alderen var mødt op i Gjerlev

GJERLEV: Det antal år, danskerne er aktive på arbejdsmarkedet, er blevet mindre. Til gengæld vokser den gennemsnitlige levealder, så det antal år, vores pensionsopsparing skal række, er blevet større.
- Derfor skal I tænke over, hvor mange år I skal fordele jeres pensionsopsparing over. Og samtidig skal I være opmærksomme på, i hvilken rækkefølge I tager hul på jeres forskellige typer af opsparing, sagde pensionsrådgiver Sten Gasberg fra Investerings- og Pensionsafdelingen i Sparekassen Hobro, da han forleden fortalte en forsamling af kunder i plus-50-alderen fra Gjerlev-området om ”økonomiske muligheder i seniorlivet”.
Mødet foregik i Sparekassen Hobro i Gjerlev, hvor afdelingsdirektør Jesper Hüttel bød velkommen og overlod ordet til Sten Gasberg.
Han er en af sparekassens specialister, som rådgiver kunder ned til mindste detalje om, hvordan de tilrettelægger deres pensionsopsparing og, ikke mindst, hvordan sparekassens kunder kommer rigtigt i gang med at bruge af deres opsparing, når den tid kommer.
Tænk på skatten
- For eksempel påvirker udbetalinger fra en ratepension størrelsen af den folkepension, man modtager, forklarer Sten Gasberg.
Derfor kan man godt stå i den situation, når man går på pension, at det kan betale sig at hæve en kapitalpension helt eller delvis for at sætte penge ind på en ratepension.
- Der er fradrag i skatten på indskud på ratepensionen, så hvis man kan ramme beløbsgrænserne, kan man sikre sig næsten 100.000 kroner om året i folkepension i stedet for de knap 67.000 kroner, som p.t. er folkepensionens grundbeløb, siger Sten Gasberg.
Mødet mundede i en opfordring til deltagerne om at komme til et personligt pensionsmøde i sparekassen.
- Alle familier er forskellige, konstaterede Sten Gasberg, der tilbød at lægge en plan for, hvordan den enkelte bedst planlægger sin pensionering – ganske gratis.

 


2011-04-01
Han kender de jyske byer på sovsen
UNGGARANTMØDE: Veloplagt Lars Hjortshøj optrådte i Sparekassen Hobro

Lars Hjortshøj var i sit es og fremkaldte det ene latterbrøl efter det andet i Sparekassen Hobro. Ungdomsrådgiver Kim Ekkel stod sammen med sin kollega Simon Andersen for det faglige indhold i UngGarant-mødet.

- Når jeg kører rundt i Jylland, behøver jeg ikke nogen GPS. Hvis jeg er ved at fare vild, går jeg bare ind et sted og bestiller en bøf. Når jeg ser, hvor meget sovs, der bliver serveret, så ved jeg, hvor jeg er. Jo længere nordpå og jo længere vestpå man kommer, jo mere sovs får man.
Sådan lød en af de erklæringer, som entertaineren Lars Hjortshøj kom med, da han forleden underholdt med en omgang stand-up ved det årlige møde for unge garanter i Sparekassen Hobro.
De 160 tilhørere småklukkede eller storgrinede fra først til sidst, mens en veloplagt Lars Hjortshøj filosoferede over tilværelsens små og store spørgsmål, mens han øsede gavmildt af egne erfaringer fra samlivet med hans kone og med kroppenes udvikling i takt med alderen.
- Jeg har efterhånden fået længere hårvækst på lænden end på hovedet, konstaterede han blandt andet.
At sparekassen havde valgt en af landets mest efterspurgte stand-up-komikere som trækplaster til UngGarant-mødet, skal tilskrives et hold elever på Tradium Handelsgymnasiet i Hobro.
Som et led i deres undervisning i innovationsfag på marketinglinjen fik de sidste år til opgave at lægge en strategi for, hvordan Sparekassen Hobro kan bruge sit årlige møde for unge garanter til at fastholde unge kunder – og gerne tiltrække nogle nye.
”I skal hyre en stand-up-komiker”, lød deres konklusion.
Sparekassen fulgte rådet og valgte Lars Hjortshøj – komikeren, der er kendt som en af de gennemgående figurer i tv-serien og biograffilmen ”KLOVN” og tv-serier som ”Live fra Bremen”, “Langt fra Las Vegas” og “Casper og Mandrilaftalen”.
Det faglige indhold i UngGarant-mødet stod to af sparekassens ungdomsrådgivere for. Kim Ekkel og Simon Andersen, der begge er uddannet i sparekassen inden for de seneste fire år, fortalte om, hvordan sparekassen kan hjælpe unge mennesker med at tilrettelægge deres økonomi.
 


Bedre tider på vej til landbruget
Både kød- og mælkeproducenter blev stillet bedre indtjening i udsigt ved landbrugsarrangement i Sparekassen Hobro


Fra Arla Foods var det selskabets administrerende direktør Peder Tuborgh -

- og fra Danish Crown var det chefanalytiker Karl Chr. Møller.

Både slagterikoncernen Danish Crown og mejerigiganten Arla Foods forventer, at deres leverandører, landmændene, snart får højere priser for deres kød og mælk. Det blev 150 lokale landmænd stillet i udsigt, da de onsdag aften deltog i et aftenarrangement i Sparekassen Hobro.
Det er blevet en tradition, at sparekassen en gang om året inviterer sine landbrugskunder til en aften med aktuelle foredragsholdere, og sparekassen havde i år fået to kapaciteter til at komme og give et bud på den fremtidige prisudvikling.
Fra Arla Foods var det selskabets administrerende direktør Peder Tuborgh, der kiggede i krystalkuglen, og fra Danish Crown var det chefanalytiker Karl Chr. Møller.
Væksten skyldes Kina
Begge fødevarekoncerner har aktiviteter over hele verden, og det er netop globaliseringen, der er årsag til deres optimisme på de danske landmænds vegne.
Befolkningstilvæksten i Kina skaber en enorm efterspørgsel på fødevarer. Og det er en vigtig årsag til, at fødevarepriserne stiger over hele verden.
”Kina er i dag Arlas 13. største eksportland. I 2030 vil Kina være vores tredjestørste marked,” fortalte Peder Tuborgh:
”Hver enkelt kineser spiser langt mindre mængder af mælk og mælkeprodukter, end vi gør i Europa. Men antallet af kinesere er stort og bliver så stort, at det presser priserne op,” sagde Arlas administrerende direktør.
Også Karl Christian Møller betonede væksten i Kina – en vækst, Danish Crown også deltager i.
”Forbruget af svinekød på verdensplan steg med 10,4 procent fra 2007 til 2010”, viste chefanalytikeren på en planche:
”Men holder vi Kina ude af tallene, var stigningen kun på 0,7 procent. Over halvdelen af verdens svinekød bliver i dag spist af kinesiske forbrugere.”
Plads til investeringer
og rentestigning
Aftenen blev indledt af Sparekassens administrerende direktør, Per Sønderup, der konstaterede, at sparekassens landbrugskunder generelt er velkonsoliderede.
”Her i sparekassen har vi allerede set adskillige 2010-regnskaber, der er endt med en positiv konsolidering. Regnskaberne bærer også præg af, at nye investeringer ikke har fundet sted, og at renten har været i bund. Og det holder jo ikke i længden. Derfor ønsker vi, at jeres afregningspriser, hvad enten vi taler om kød eller mælk, stiger i de kommende år, således, at der bliver plads til investeringer og plads til de rentestigninger, som alle eksperter forudser”, sagde Per Sønderup.
At det ønske bliver opfyldt, gav aftenens to foredragsholdere bagefter begrundet håb om.

 


2011-03-08
To nyvalg og to genvalg til sparekassens bestyrelse
Medarbejderne i Sparekassen Hobro har netop valgt fire medlemmer til sparekassens bestyrelse.
Nyvalgt blev (i alfabetisk rækkefølge) privatkundechef Kristian Dahl Johnsen, Aalborg, og investeringsrådgiver Henrik Pedersen, Hobro.
Genvalgt blev (i alfabetisk rækkefølge) privatkunderådgiver Anette Møller, Hobro, og afdelingsdirektør Per Norup Olesen, Hobro.
Syv kolleger stillede op ved valget, som gælder for fire år. Ud over de fire medarbejderrepræsentanter består sparekassens bestyrelse af otte medlemmer, som vælges af sparekassens repræsentantskab.
Det er sparekassens garanter, der på de årlige garantmøder vælger medlemmerne af repræsentantskabet.
 

Privatkunderådgiver, Anette Møller, Hobro – genvalgt. Afdelingsdirektør, Per Norup Olesen, Hobro – genvalgt Privatkundechef, Kristian Dahl Johnsen, Aalborg – nyvalgt. Investeringsrådgiver, Henrik Pedersen, Hobro – nyvalgt.

 


2011-02-24
Meget at glæde sig over – trods alt i SPAREKASSEN HOBRO: Overskud for 24. år i træk

Sparekassen Hobro kom ud af 2010 med et overskud før skat på 12,9 millioner kroner, viser sparekassens årsrapport, som blev godkendt af sparekassens repræsentantskab torsdag aften.

Efter skat lyder årsresultatet på 10,0 millioner kroner.

Og det glæder administrerende direktør Per Sønderup, at sparekassen dermed trodser tidernes ugunst.

- Går vi få år tilbage, præsenterede vi langt bedre resultater, men i et år med høje omkostninger til Bankpakke 1, nedskrivninger på debitorer og en mat samfundsøkonomi er vi slet ikke utilfredse med resultatet, konstaterer Per Sønderup.

Sparekassens bidrag til Bankpakke 1 blev på 25,6 millioner kroner i 2010. Uden Bankpakke 1 ville årsresultatet før skat altså have været tre gange så højt.

Fem glædelige træk

- Vi har i mange år konstateret, at når det går sparekassens kunder godt, så går det også sparekassen godt. Men den økonomiske afmatning rammer også blandt vores kunder, og det afspejler sig i vores omsætning og bundlinje, siger Per Sønderup, der hæfter sig ved fem glædelige træk:

1. At sparekassen kommer ud med et positivt resultat. Sparekassen Hobro er kommet igennem et par magre år uden at måtte tære på den egenkapital på over en milliard, som er opsparet gennem generationer. Egenkapitalen er steget fra 1.034 ultimo 2009 til 1.051 millioner kroner ved udgangen af 2010.

2. At sparekassen holder samme høje solvens som i 2009. Sparekassen har en solvensprocent på 22,9, hvilket er en overdækning på 14,9 i forhold til lovens mindstekrav på 8.

3. At sparekassen bevarer sin garantkapital. Garantkapitalen er steget fra 278,9 til 294,6 millioner kroner. Det er udtryk for, at sparekassens garanter har tillid til sparekassen.

Garanterne er rygraden i sparekassens demokratiske system, men økonomisk er sparekassen ikke afhængig af dem.

- Derfor har vi heller ikke på noget tidspunkt haft lukket for, at garanterne kunne få udbetalt deres garantkapital. Vores opsparede reserver er så store, at vi uden garantkapital ville have en soliditet, der ville placere sparekassen i den danske superliga, påpeger Per Sønderup.

4. At sparekassen næsten har balance mellem udlån og indlån. Udlånet er på 3,32 milliarder kroner, mens indlånet ligger ganske lidt lavere – på 3,25 milliarder kroner

5. At sparekassen har et sundt forhold mellem udlån og egenkapital med en udlånsgearing på blot 3,2. Det betyder, at sparekassen er modstandsdygtig over for tab og nedskrivninger, uden at de bringer solvens og soliditet i fare.

 

Netto rente- og gebyrindtægter

Årsrapporten viser, at sparekassens nettorenteindtægter i 2010 er på 159,4 millioner kroner mod 163,3 millioner kroner i 2009.

Nedgangen skyldes dels en stagnerende omsætning, dels den lave rente og dels det forhold, at nettorenteindtægterne også indeholder forrentningen af sparekassens egne værdipapirer, hvoraf en stor del er placeret i lavt forrentede, korte obligationer.

- Af hensyn til kurssikkerheden, forklarer Per Sønderup.

Til gengæld er aktiviteten blandt sparekassens kunder steget lidt, når det gælder værdipapirhandler og optagelse eller konvertering af realkreditlån. Derfor er sparekassens gebyrindtægter steget, og det har opvejet det meste af faldet i nettorenteindtægterne.

Gebyrindtægterne steg fra 51,6 til 56,6 millioner kroner.

Dermed er sparekassens netto rente- og gebyrindtægter kun faldet med 0,4 millioner kroner – til 214,9 millioner kroner i 2010 fra 215,3 millioner kroner i 2009.

Kursreguleringer og nedskrivninger

I 2010 fortsatte den positive udvikling på værdipapirmarkedet. Kursreguleringerne for 2010 sluttede i plus 10,2 millioner kroner mod 26,4 millioner kroner i 2009.

Nedskrivninger på udlån påvirker i mindre omfang end året før sparekassens resultat i negativ retning. Nedskrivningerne ligger fortsat på et højt niveau, men faldt i 2010 til 36,5 millioner kroner mod 53,4 millioner kroner året før.

Højere omkostninger

Sparekassen investerer i vækst. Et eksempel er købet af Sparbanks afdeling i Aalborg i februar 2010, hvilket er medvirkende til de højere omkostninger. Udgifterne til personale og administration steg til 162,6 millioner kroner i 2010 fra 154,0 millioner kroner i 2009.

- Omkostningsstigningen er planlagt, og den har ikke overskredet budgettet, understreger direktøren.

188,9 heltidsmedarbejdere

I regnskabsåret 2010 beskæftigede sparekassen i gennemsnit 188,9 medarbejdere, omregnet til fuldtidsstillinger. I 2009 var det tilsvarende antal 185,9.

- Sparekassen har opbygget et apparat, der er i stand til at håndtere flere kunder, end vi klarer i øjeblikket. Og mens vi venter på, at samfundsøkonomien igen får fart på, arbejder vi målrettet på at hæve det professionelle niveau i alle led. Vi satser massivt på uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne i alle funktioner, fra chefer og ledere til yngste elev, siger Per Sønderup. 

Adm. direktør Per Sønderup:

- Efter magre år kommer bedre. Og når det sker, har vi apparatet til at håndtere en større omsætning.

Uddrag af årsrapporten 2010 fra Sparekassen Hobro

Uddrag af resultatopgørelsen (i 1.000 kr.)

31/12 - 2010

31/12 - 2009

Netto rente- og gebyrindtægter

214.933

215.336

Kursreguleringer

10.181

26.403

Udgifter til personale og administration

162.555

153.974

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

(heraf indgår renteindtægter med tkr. 7.403 / mod 9.322 i 2009)

36.520

53.425

Resultat før skat

12.907

15.243

Resultat efter skat

10.021

13.690

 

 

 

Uddrag af balancen (i 1.000 kr.)

 

 

Udlån

3.319.881

3.374.576

Indlån

3.251.076

2.986.788

Egenkapital

1.051.133

1.034.069

Heraf udgør garantkapital

294.565

278.867

Balance

5.548.759

5.125.217

 

 

 

Andre nøgletal

 

 

Solvensprocent

22,9

22,9

Kernekapitalprocent

21,8

21,8

Egenkapitalforrentning før skat, i procent

1,2

1,5

Egenkapitalforrentning efter skat, i procent

1,0

1,3

Indtjening pr. omkostningskrone, kr.

1,06

1,07

Udlån i forhold til indlån, pct.

109,4

120,5

Overdækning ift. lovkrav om likviditet

264,9

195,8

Summen af store engagementer, pct.

0,0

0,0

Årets nedskrivningsprocent

0,8

1,1

Årets udlånsvækst, pct.

-1,6

-5,2

Udlån i forhold til egenkapital

3,2

3,3

Antal medarbejdere
(det gennemsnitlige antal, omregnet til fuldtidsansatte)

188,9

185,9

 


2011-02-08
Lars Hjortshøj optræder for unge garanter

Sparekassen Hobro inviterer til stand-up søndag den 27. marts

”Arrangér noget med en stand-up-komiker”.

Sådan lød det klare budskab, da et hold elever på Tradium Handelsgymnasiet i Hobro – som et led
i deres undervisning i innovationsfag på marketinglinjen – fik til opgave at lægge en strategi for,
hvordan Sparekassen Hobro kan bruge sit årlige møde for unge garanter til at fastholde unge kunder
– og gerne tiltrække nogle nye.

De unge eksperters råd blev hørt. Derfor inviterer sparekassen nu til UngGarant-møde med en
af Danmarks mest populære stand-up-komikere. Søndag den 27. marts kommer entertaineren,
konferencieren og stand–up’eren Lars Hjortshøj – ikke Live fra Bremen, men live i Hobro – og
underholder sparekassens unge garanter mellem 18 og 25 år.

Lars Hjortshøj sætter en ære i, på sin egen lune facon, at spidde menneskelig adfærd på en måde, så
hans publikum intet mindre end hulker af grin.

Komikeren har optrådt i et utal af tv-programmer. Han er kendt som en af de gennemgående
figurer i tv-serien ”KLOVN” – og spiller også med i biograffilmen, som nu er set af over en
million danskere. Han er fast man på holdet bag ”Live fra Bremen”, som netop har taget på
en ny sæson. Han spiller den selvfede Robert i “Langt fra Las Vegas”, og han har medvirket
i “Casper og Mandrilaftalen”. Lars Hjortshøj har derudover været holdkaptajn på TV2s
underholdningsprogrammer ”Ugen der Gak” og “9 ud af 10”.

Også på radiofronten har han gjort sig bemærket som en altid veloplagt Morgenhyrde på Radio 100
FM.

Arrangementet 27. marts foregår i kantinen på sparekassens hovedkontor i Hobro.


2011-01-26
Computerspil er o.k. i afmålte mængder

Der var jubel ved flere af bordene, da markedschef Vagn Agerskov fra Sparekassen Hobro forleden besøgte Julemærkehjemmet for at aflevere to X-Box spillekonsoller til forstander Marie Høgsbro og ”hendes” 48 børn.

Forsinket julegave til Julemærkehjemmet
Unge pc-entusiaster, der mødes over deres fælles interesse for spillet på skærmen, indtager samtidig masser af usund pizza, skyllet ned med litervis af kalorieholdig cola.
Sådan ser den typiske fordom om computerspils-generationen i hvert fald ud.
Men det billede er langtfra dækkende for livet på Julemærkehjemmet i Hobro, hvor børn mellem 6 og 14 år tilbringer et par måneder i sundhedens tegn – for manges vedkommende for at slippe af med overflødige kilo ved hjælp af rigtig kost og masser af motion.
Også på Julemærkehjemmet har computerspillet vundet indpas. Uden hverken pizza eller cola.
Forleden fik hjemmet foræret et par X-Box konsoller og en stor fladskærm som en forsinket julegave fra Sparekassen Hobro.
– Vi har selvfølgelig fokus på sund levevis og motion, men børnene kan jo ikke motionere fra morgen til aften, og så er det vigtigt, at de også har andet at give sig til i fritiden, siger forstander på Julemærkehjemmet i Hobro, Marie Høgsbro.
– Der er X-boxen en glimrende aktivitet, som mange af vores børn er dygtige til, og det får de mulighed for at vise de andre børn og personalet. Der foregår også en masse socialt samspil omkring X-boxen, hvor børnene får mulighed for at hjælpe hinanden og udvikle deres sociale kompetencer, forklarer Marie Høgsbro og tilføjer:
– Det er så personalets opgave at lære børnene at spille i afmålte mængder, så de får en sund livsstil. En opgave, vi meget gerne påtager os.

 


Styrken ligger i sammenholdet

Omgivet af dem, aftalen handler om – de glade fodbolddrenge fra BK02 – står markedschef Vagn Agerskov fra Sparekassen Hobro og John Ladefoged fra ROV IF med sponsorkontrakten, flankeret af Henning Bach fra DVIF (t.v.) og Dennis Bak fra VIF 83

BK02 indgår ny sponsoraftale med Sparekassen Hobro
"Uden den lokale, økonomiske opbakning ville det være betydeligt sværere at lave et samarbejde om ungdomsfodbold i oplandet til Hobro.”
Sådan siger Mogens Thomsen, efter at fodboldsamarbejdet BK02 Mariagerfjord netop har indgået en ny toårig sponsoraftale med Sparekassen Hobro.
Mogens Thomsen er formand for Valsgård IF 83 – den ene af de tre klubber, der indgår i samarbejdet. De øvrige er Doense-Vebbestrup IF og Rostrup-Oue/Valsgaard IF.
For at kunne stille hold og levere kvalificeret træning gik de tre klubber i samarbejde i 2002. I dag tilbyder BK02 fodbold i aldersgrupperne fra U9-drenge til U19-ynglinge.
”Aftalen med Sparekassen Hobro betyder, at DVIF, ROV og Valsgård If 83 sammen kan tilbyde bedre forhold til ungdomsspillerne i årene fremover”, konstaterer Mogens Thomsen.
Spillerne i BK02 Mariagerfjord er medlemmer af og betaler kontingent til den moderklub, de kommer fra. Klubbens aktiviteter foregår i Valsgaard, Rostrup og på Tinghøj i udesæsonen, og i Valsgaard og Vebbestrup i vintersæsonen.

[Fakta]
BK02 Mariagerfjord
• er et samarbejde mellem moderklubberne Valsgaard IF 83, DVIF og ROV I.F. 76
• tilbyder fodbold for drenge U9, U10, U11, U12, U13 og U17 – 19
• samarbejder med Randers FC om talentudvikling
• arrangerer ture til superligafodbold mindst en gang om året i Aalborg eller Randers
• deltager hvert år i et sommerstævne med en eller flere overnatninger