www.jutlanderbank.dk
www.ihobro.dk Tekst og foto Jutlander Bank Arkiv 2019
2020-02-17  
Medvind på alle cykelstier for Jutlander Bank
ÅRSRAPPORT: Rekordresultat på 445 mio. kr. før skat
”Alt flaskede sig for os i 2019”, konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, der netop har offentliggjort bankens årsrapport for 2019.
”Vi er stolte over resultatet” siger Per Sønderup, der kan præsentere et årsresultat for 2019 på 445 millioner kroner før skat – 177 millioner mere end i 2018.
”Vi må bare sige, at vi havde usædvanligt meget medvind på alle cykelstier i 2019. Den medvind er vi glade for, fordi den giver os mulighed for at polstre os til fortsat vækst i en tid, hvor vi kigger ind i stigende krav til bankernes kapitalberedskab”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.
God gænge
Jutlander Bank er inde i en rigtigt god gænge, fremgår det af årsrapporten. Banken tiltrækker mange nye kunder, både i sine oprindelige og i sine nye afdelinger, og banken oplever vækst i sit samlede forretningsomfang – summen af indlån, udlån, værdien af kundernes depoter og værdien af de realkreditlån, som banken formidler.
Kundetilgangen i 2019 talte 9.316 nye kunder, og det samlede forretningsomfang inklusive realkredit steg i løbet af året med 11 procent til 73,6 milliarder kroner. Alligevel stiger bankens nettorenteindtægter kun marginalt – fra 386 millioner kroner i 2018 til 387 millioner i 2019.
”Det skyldes den meget lave markedsrente og den hårde konkurrence om kunderne”, forklarer Per Sønderup, der til gengæld kan glæde sig over en markant stigning i gebyrindtægter. Her ses en stigning på 67 millioner kroner – eller næsten 21 procent – til 392 millioner kroner.
”Vi har haft nogle helt vilde konverteringsbølger i løbet af 2019 til glæde for mange af vores kunder, som nu har sikret sig en lav rente på deres realkreditlån i mange år frem. Sådanne bølger og den travlhed, de giver vores medarbejdere, skæpper i kassen hos os. Også de nye kunder har selvfølgelig skabt ekstra omsætning”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Strategien virker
De mange nye kunder, der er kommet til i 2019, tilskriver banken sin strategi.
”Vi arbejder målrettet på at fremstå som Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Det er noget, som den moderne bankkunde efterspørger, og noget, som vi har succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den”, siger Per Sønderup.
At strategien imødekommer kundernes ønsker, bekræftes af en omfattende kundeundersøgelse, som banken gennemførte i 2019. På spørgsmålet om, hvorvidt kunderne vil anbefale Jutlander Bank til andre, gav to tredjedele af de adspurgte karakteren 9 eller 10 – på en skala fra 0 til 10.
Investerer i fremtiden
Omkostningerne stiger i Jutlander Bank. De samlede omkostninger lyder på 569 millioner kroner i 2019 – en stigning på 35 millioner eller 6,5 procent.
”Vi har haft en bevidst vækststrategi med etablering af nye afdelinger og ansættelse af flere rådgivere. Siden 2016 har vi etableret os i København, Vejle, Fredericia og Odder, og det øger naturligvis vores omkostninger, men samtidig bidrager de nye afdelinger også til at løfte vores forretning, så nye afdelinger er en investering i fremtiden”, understreger Per Sønderup.
Resultat efter skat på 375 mio. kr.
Jutlander Banks resultat før og efter skat landede i 2019 på henholdsvis 445 og 375 millioner kroner, hvilket er væsentligt højere end i 2018, hvor tallene var henholdsvis 268 og 221 millioner kroner.   
Med til at trække 2019-resultatet op i forhold til 2018 er en stigning i positive kursreguleringer fra 49 millioner kroner i 2018 til 160 millioner i 2019. Stigningen bæres oppe af en indtægt på omkring 75 millioner kroner, da Jutlander Bank solgte 75 procent af sine aktier i Sparinvest, og af positive kursreguleringer på 32 millioner kroner af bankens beholdning af børsnoterede aktier.
Nedskrivninger på udlån viser en indtægt på 38 millioner kroner mod 16 millioner i 2018.
”Både på kursreguleringer og nedskrivninger har vi haft usædvanligt god medvind i 2019”, konstaterer Per Sønderup.
I 2020 forventer Jutlander Bank et overskud mellem 225 og 275 millioner kroner før skat.
”Men hvis vi lykkes med at løfte vores udlån i år, kan vi selvfølgelig gøre det endnu bedre, og det vil vi kæmpe for”, siger Per Sønderup.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 11. marts i Aars, at udlodde et udbytte på 4 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 375,4 millioner kroner blive udbetalt 34,4 millioner som udbytte, 3,6 millioner i rente til hybrid kernekapital, mens 337,4 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, mere end 22 millioner kroner, vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Soliditet
Med årets overskud ender Jutlander Banks egenkapital ved udgangen af 2019 på over 3,3 milliarder kroner mod 3,0 milliarder et år tidligere.
”Selv om vi har et rekordoverskud for 2019, så fastholder vi aktieudbyttet på niveau med året før. Det skyldes, at kapitalkravene til danske pengeinstitutter fortsat stiger, hvorfor det er ønskværdigt at styrke egenkapitalen, så vi har styrken til den fortsatte vækst”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Jutlander Bank kom ud af 2019 med en kapitalprocent på 21,8 procent. Det individuelle solvensbehov er beregnet til 9,4 procent. Banken har altså en kapitalmæssig overdækning på 12,4 procentpoint, svarende til 1,6 milliarder kroner.

 

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Næsten alting flaskede sig for os i 2019.”
2020-01-23  
”En fantastisk entusiasme”
Ligaspillerne fra Aalborg Håndbold blev modtaget som stjerner, da de var ude og være trænere for en aften for ungdomsspillere i fem lokale, nordjyske klubber
”Sådan en aften i januar, hvor vi selv er til træning stort set alle hverdagsaftener, så kunne man på forhånd godt have ønsket sig en friaften. Men når man så kommer herud og bliver mødt af de unge spilleres fantastiske entusiasme, så bliver man jo helt høj”, fortalte en af stjernerne på Aalborg Håndbolds ligahold, René Antonsen, efter at han forleden sammen med holdkammerat Mark Strandgaard havde været gæstetræner i Suldrup for IK Frems U11 og U13 pigehold.
”Vi var slet ikke klar over, at vi er så berømte”, var de to spillere enige om.
Formanden for IK Frems håndboldudvalg, Pia Asp, kunne kun bekræfte, at de unge spillere havde glædet sig ”helt vildt” til mødet med stjernerne fra Aalborg Håndbold.
Det fremgik også tydeligt af antallet af unge spillere, der efter træningen skulle have en autograf af René og Mark – og et billede af sig selv sammen med dem.
”Det er helt fantastisk at få sådan et besøg – alle herude blev enormt glade, da vi fik at vide, vi havde vundet lodtrækningen, ikke mindst de unge spillere,” sagde Pia Asp.
I kraft af sponsorat
Gæstetræningen var et resultat af samarbejdet mellem Aalborg Håndbold og klubbens hovedsponsor, Jutlander Bank. Som en del af samarbejdsaftalen forpligter håndboldklubben sig til en gang om året at stille med nogle spillere, der vil være trænere for en aften for ungdomsspillere i fem nordjyske håndboldklubber.
Det er Jutlander Bank, der annoncerer efter klubber, der kan tænke sig et stjerne-besøg. I år var der 19 klubber, der havde et lod med i lodtrækningen, som faldt således ud, at disse fem klubbers ungdomsspillere fik glæde af gæstetrænerne: HIK Rosendal i Hobro, Aars HK, Mejlby-Haverslev KFUMs IF, Sventrup-Godthåb IF og IK Frem Sønderup/Suldrup.
Marketingchef i Jutlander Bank, René Astrup, fortæller, at banken sætter en ære i at være en aktiv sponsor, når banken sponserer eliteidræt.
”Når vi er hovedsponsor for et elitehold, hvad enten det er håndbold, fodbold eller basketball, vil vi gerne være med til aktivere sponsoratet, så vi får flere til at interessere sig for holdets kampe – og samtidig give oplevelser til bredden”, siger René Astrup.
Direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold er enig:
”Det er afgørende for Aalborg Håndbold, at vi hele tiden tænker på at få unge mennesker til at starte med at spille håndbold, for vi kan ikke have en elite, hvis vi ikke også har en bredde”, siger Jan Larsen:
”Så sådan en håndbolddag er enormt vigtig både for Aalborg Håndbold og for håndbolden i hele Nordjylland”.
Håndboldformand Pia Asp fra IK Frem: ”De unge spillere havde glædet sig helt vildt til mødet med stjernerne fra Aalborg Håndbold.

Efter træningen måtte René Antonsen og Mark Strandgaard skrive rigtigt mange autografer ...

René Antonsen og Mark Strandgaard var slet ikke klar over, hvor store stjerner de er for de unge spillere.

Her stille de op til ”selfies” med mange af de unge spillere
hits siden 16-08-2006 - da opstod ihobro