www.jutlanderbank.dk
www.ihobro.dk Tekst og foto Jutlander Bank Arkiv 2019
2020-06-23  
Ny erhvervskunderådgiver i Jutlander Bank
Camilla Fisker vender tilbage til Hadsund

Camilla Fisker er netop tiltrådt som ny erhvervskunderådgiver i Jutlander Bank i Hadsund.
52-årige Camilla Fisker har i mere end 22 år været ansat i Danske Andelskassers Bank. I de seneste 16 år har hun haft titel af filialdirektør i henholdsvis Arden, Rostrup, Hadsund og senest Hobro.
Jutlander Banks nye erhvervskunderådgiver i Hadsund har et indgående kendskab til det lokale erhvervsliv og har et stort netværk. Inden hun skiftede til den finansielle sektor, havde hun arbejdet flere år i detailbranchen, heraf mere end tre år som selvstændig butiksejer i Hadsund.
”Jeg ser frem til at nyttiggøre mine kompetencer over for Jutlander Banks nuværende og nye erhvervskunder,” siger Camilla Fisker, der i sit hidtidige virke har rådgivet såvel privatkunder som små og mellemstore erhvervskunder.
Camilla, der bor i Hadsund, har to døtre på 20 og 23 år, som begge er fløjet fra reden. I sin fritid ynder hun at cykle på mountainbike, løbe en tur eller spille golf.
Camilla Fisker – tiltrådt som erhvervskunde-rådgiver i Jutlander Ba
2020-06-02  
Kunder i Jutlander Bank får adgang
til førende investeringsplatform

Partnerskabsaftale på plads med Saxo Bank


Om et års tid får kunder i blandt andet Jutlander Bank adgang til den førende danske digitale platform for handel med værdipapirer. Platformen er udviklet af Saxo Bank, der netop har underskrevet en partnerskabsaftale med fem pengeinstitutter og deres datacentral, SDC.
”Aftalen giver adgang både for bankens kunder og vores rådgivere til en enormt brugervenlig og effektiv investeringsplatform”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup:
”Vores kunder kan bruge den visuelt lækre platform til selvbetjening både fra mobilbank og netbank, og bankens finanscenter og investeringsrådgivere får med platformen adgang til et avanceret rådgivningsværktøj, hvor mange arbejdsgange, der i dag er manuelle, bliver automatiserede”, uddyber Per Sønderup.
”Vi glæder os til at tilbyde vores kunder en moderne investeringsplatform, som vil løfte den samlede kundeoplevelse, både når det gælder investeringsrådgivning og investering på egen hånd”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Sammen med Jutlander Bank har Sparekassen Vendsyssel, Sparekassen Thy, Middelfart Sparekasse og Frøs Sparekasse indgået partnerskabsaftalen med Saxo Bank.
Med aftalen bliver Saxo Bank afviklingsbank for pengeinstitutternes værdipapirhandel - herunder aktier, obligationer og investeringsforeninger - og giver de deltagende pengeinstitutter og deres kunder adgang til Saxo Banks investerings- og rådgivningsplatforme. Derudover indgår Saxo Bank og datacentralen SDC en teknisk samarbejdsaftale om at integrere Saxo Banks investeringsplatform med en kommende net- og mobilbank fra SDC.
Den tekniske integration begynder i andet halvår af 2020, og løsningen forventes lanceret for de deltagende pengeinstitutters kunder i løbet af første halvår af 2021.
Kim Fournais, adm. direktør og stifter af Saxo Bank, siger:
”I Saxo Bank har vi altid haft en tro på, at de bedste løsninger kommer gennem samarbejder, hvor vi bygger på hinandens styrker. Det er netop dét, denne aftale går ud på, og det er ægte win-win.”
 
2020-05-18  
Trods corona kommer Jutlander Bank
ud med et positivt kvartalsresultat


KVARTALSRAPPORT: Vækst i den primære indtjening sikrer overskud trods større nedskrivninger og markante kursfald
Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2020 med et resultat før skat på 13 millioner kroner mod 96 millioner i samme periode af 2019. Efter skat lyder resultatet på 14 millioner kroner mod 79 millioner i fjor.
Resultatet betegner banken selv som ”mindre tilfredsstillende”.
”Det er jo samme historie, der lyder fra stort set samtlige pengeinstitutter: Første kvartal blev præget af højere nedskrivninger og negative kursreguleringer, efter at samfundet lukkede ned på grund af corona-krisen”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

”Den positive historie i Jutlander Bank er dog, at vi – midt i al ulykken – har forøget vores indtjening på den primære bankdrift,” tilføjer Per Sønderup.
Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg med 13 millioner kroner, fra 185 millioner i 2019 til 198 millioner i 2020.
Nedskrivninger
Stigningen i indtægterne kunne dog ikke stå mål med de stigende udgifter, der blev udløst af nedskrivninger og kursfald på bankens beholdning af værdipapirer.
Nedskrivninger på udlån er en udgift på 15 millioner kroner, hvor banken i første kvartal 2019 kunne tilbageføre nedskrivninger for netto 5 millioner.

”Vi har endnu ikke registreret væsentlige tab som følge af corona-situationen. Men selv om Folketinget har iværksat forskellige hjælpepakker, må vi forvente, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært fremover”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør.
”Det gør selvfølgelig altid ondt på en bankdirektør at se penge forsvinde på nedskrivningskontoen. Men det gør faktisk mere ondt at vide, at der bag hvert af de tab, vi måtte få, findes en historie om en virksomhed eller en familie, der er blevet hårdt ramt af corona-krisen”, siger Per Sønderup.

Kursreguleringer
Også Jutlander Banks kursreguleringer blev ramt af coronaen, der betød en hård opbremsning af økonomien i hele verden. Det skabte store kursfald på aktiemarkederne og stigende renter.
Jutlander Banks overskudslikviditet er primært placeret i danske stats- og realkreditobligationer. De stigende renter betød negative kursreguleringer på obligationerne, og samtidig blev bankens beholdning af børsnoterede aktier også ramt af kursfald.
Bankens kursreguleringer for 1. kvartal 2020 blev i alt negative med 32 millioner kroner, mens de i 1. kvartal 2019 var positive med 42 millioner.

Kapitalforhold
Jutlander Bank har en kapitalprocent på 20,7. Det skal ses i forhold til bankens individuelle solvensbehov og lovmæssige buffere og tillæg, der bringer det samlede kapitalkrav op på 13,4 procent. Dermed har banken en kapitaloverdækning på 7,3 procentpoint, svarende til en milliard kroner.
”Det er vores klare vurdering, at vores kapitalforhold er solide, da vi allerede nu opfylder de kommende kapitalkrav, som vi kender til”, siger Per Sønderup, der samtidig glæder sig over, at Jutlander Bank for ganske nylig af Bankresearch blev kåret som det fjerde-sundeste ud af 58 danske pengeinstitutter ved udgangen af 2019.
”Og det blev vi, fordi vi har både polstring og indtjeningsmotor i orden”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Forventninger
På baggrund af de negative effekter af corona-krisen har Jutlander Bank nedjusteret sine forventninger til årsresultatet med 50 millioner kroner. Det fortalte banken i en selskabsmeddelelse allerede 1. maj, da resultatet for første kvartal var kendt.
Da Jutlander Banks årsrapport blev offentliggjort midt i februar, forventede ledelsen et resultat før skat i hele 2020 på 225-275 millioner kroner.
Men så kom coronaen, og det danske samfund lukkede ned.
”Derfor skrev vi i en selskabsmeddelelse 23. marts, at vi suspenderede vores forventninger. Da regnskabstallene for første kvartal 2020 forelå, nedjusterede vi så forventningerne til intervallet 175-225 millioner kroner”, fortæller Per Sønderup.

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.) 

1. kvartal
2020

1. kvartal
2019

2019

Netto rente- og gebyrindtægter

198

185

810

Kursreguleringer 

-32

42

160

Udgifter til personale og administration

-130

-131

-546

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

-15

+5

+38

Resultat før skat

13

96

445

Resultat efter skat 

14

79

375

Uddrag af balancen
(i mio. kr.) 

31/3
2020

31/3
2019

31/12
2019

Udlån

8.883

8.964

9.125

Garantier

5.646

4.336

5.440

Indlån inkl. puljelån

14.792

14.579

15.456

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

3.216

2.956

3.251

Egenkapital 

3.282

3.022

3.318

Balance

19.119

18.418

19.564

Andre nøgletal

31/3
2019

31/3
2019

31/12
2019

Kapitalprocent

20,7

20,0

21,8

Kernekapitalprocent

19,3

18,4

20,3

Individuelt solvensbehov i procent

9,1

9,3

9,4

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,6

10,7

12,4

Periodens nedskrivningsprocent

0,1

+0,0

+0,2

Udlån i forhold til egenkapital

2,7

3,0

2,8


 
2020-05-01  
Jutlander Bank: Aftalte sponsorater fastholdes
”Budskabet til jer og jeres medlemmer lyder: Vi fortsætter vores aftalte sponsorat, også selv om vi lige nu ikke får den eksponering, vi troede, vi betalte for.”
Sådan har Jutlander Bank netop skrevet til bestyrelserne i alle de frivillige foreninger og klubber, som banken har en sponsoraftale med.
”Et sponsorat er i sin natur et noget-for-noget forhold. Foreningerne modtager penge fra os. Dermed støtter vi det frivillige, lokale arbejde, og samtidig får vi den eksponering, der følger af, at vores navn er knyttet til deres aktiviteter”, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.
Nogle foreninger oplever, at sponsorer er begyndt at trække sig, fordi corona-nedlukningen forhindrer sponsorerne i at få den eksponering, de betaler for.
Men Jutlander Bank har altså valgt at fastholde sine aftalte sponsorater af alle de foreninger, som banken samarbejder med.
”Flere bestyrelser har sikkert alvorlige overvejelser om det rimelige i at opkræve kontingenter hos medlemmer, som ikke lige nu får noget for pengene. Derfor vil vi gerne berolige foreningerne og deres medlemmer: Sponsor-indtægten fra banken skal de ikke være bekymrede for,” siger Per Sønderup.

[Billedtekst]
Aktiviteterne ligger lige nu stille i de frivillige foreninger.
2020-02-17  
Medvind på alle cykelstier for Jutlander Bank
ÅRSRAPPORT: Rekordresultat på 445 mio. kr. før skat
”Alt flaskede sig for os i 2019”, konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, der netop har offentliggjort bankens årsrapport for 2019.
”Vi er stolte over resultatet” siger Per Sønderup, der kan præsentere et årsresultat for 2019 på 445 millioner kroner før skat – 177 millioner mere end i 2018.
”Vi må bare sige, at vi havde usædvanligt meget medvind på alle cykelstier i 2019. Den medvind er vi glade for, fordi den giver os mulighed for at polstre os til fortsat vækst i en tid, hvor vi kigger ind i stigende krav til bankernes kapitalberedskab”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.
God gænge
Jutlander Bank er inde i en rigtigt god gænge, fremgår det af årsrapporten. Banken tiltrækker mange nye kunder, både i sine oprindelige og i sine nye afdelinger, og banken oplever vækst i sit samlede forretningsomfang – summen af indlån, udlån, værdien af kundernes depoter og værdien af de realkreditlån, som banken formidler.
Kundetilgangen i 2019 talte 9.316 nye kunder, og det samlede forretningsomfang inklusive realkredit steg i løbet af året med 11 procent til 73,6 milliarder kroner. Alligevel stiger bankens nettorenteindtægter kun marginalt – fra 386 millioner kroner i 2018 til 387 millioner i 2019.
”Det skyldes den meget lave markedsrente og den hårde konkurrence om kunderne”, forklarer Per Sønderup, der til gengæld kan glæde sig over en markant stigning i gebyrindtægter. Her ses en stigning på 67 millioner kroner – eller næsten 21 procent – til 392 millioner kroner.
”Vi har haft nogle helt vilde konverteringsbølger i løbet af 2019 til glæde for mange af vores kunder, som nu har sikret sig en lav rente på deres realkreditlån i mange år frem. Sådanne bølger og den travlhed, de giver vores medarbejdere, skæpper i kassen hos os. Også de nye kunder har selvfølgelig skabt ekstra omsætning”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Strategien virker
De mange nye kunder, der er kommet til i 2019, tilskriver banken sin strategi.
”Vi arbejder målrettet på at fremstå som Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Det er noget, som den moderne bankkunde efterspørger, og noget, som vi har succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den”, siger Per Sønderup.
At strategien imødekommer kundernes ønsker, bekræftes af en omfattende kundeundersøgelse, som banken gennemførte i 2019. På spørgsmålet om, hvorvidt kunderne vil anbefale Jutlander Bank til andre, gav to tredjedele af de adspurgte karakteren 9 eller 10 – på en skala fra 0 til 10.
Investerer i fremtiden
Omkostningerne stiger i Jutlander Bank. De samlede omkostninger lyder på 569 millioner kroner i 2019 – en stigning på 35 millioner eller 6,5 procent.
”Vi har haft en bevidst vækststrategi med etablering af nye afdelinger og ansættelse af flere rådgivere. Siden 2016 har vi etableret os i København, Vejle, Fredericia og Odder, og det øger naturligvis vores omkostninger, men samtidig bidrager de nye afdelinger også til at løfte vores forretning, så nye afdelinger er en investering i fremtiden”, understreger Per Sønderup.
Resultat efter skat på 375 mio. kr.
Jutlander Banks resultat før og efter skat landede i 2019 på henholdsvis 445 og 375 millioner kroner, hvilket er væsentligt højere end i 2018, hvor tallene var henholdsvis 268 og 221 millioner kroner.   
Med til at trække 2019-resultatet op i forhold til 2018 er en stigning i positive kursreguleringer fra 49 millioner kroner i 2018 til 160 millioner i 2019. Stigningen bæres oppe af en indtægt på omkring 75 millioner kroner, da Jutlander Bank solgte 75 procent af sine aktier i Sparinvest, og af positive kursreguleringer på 32 millioner kroner af bankens beholdning af børsnoterede aktier.
Nedskrivninger på udlån viser en indtægt på 38 millioner kroner mod 16 millioner i 2018.
”Både på kursreguleringer og nedskrivninger har vi haft usædvanligt god medvind i 2019”, konstaterer Per Sønderup.
I 2020 forventer Jutlander Bank et overskud mellem 225 og 275 millioner kroner før skat.
”Men hvis vi lykkes med at løfte vores udlån i år, kan vi selvfølgelig gøre det endnu bedre, og det vil vi kæmpe for”, siger Per Sønderup.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 11. marts i Aars, at udlodde et udbytte på 4 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 375,4 millioner kroner blive udbetalt 34,4 millioner som udbytte, 3,6 millioner i rente til hybrid kernekapital, mens 337,4 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, mere end 22 millioner kroner, vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Soliditet
Med årets overskud ender Jutlander Banks egenkapital ved udgangen af 2019 på over 3,3 milliarder kroner mod 3,0 milliarder et år tidligere.
”Selv om vi har et rekordoverskud for 2019, så fastholder vi aktieudbyttet på niveau med året før. Det skyldes, at kapitalkravene til danske pengeinstitutter fortsat stiger, hvorfor det er ønskværdigt at styrke egenkapitalen, så vi har styrken til den fortsatte vækst”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Jutlander Bank kom ud af 2019 med en kapitalprocent på 21,8 procent. Det individuelle solvensbehov er beregnet til 9,4 procent. Banken har altså en kapitalmæssig overdækning på 12,4 procentpoint, svarende til 1,6 milliarder kroner.

 

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Næsten alting flaskede sig for os i 2019.”
2020-01-23  
”En fantastisk entusiasme”
Ligaspillerne fra Aalborg Håndbold blev modtaget som stjerner, da de var ude og være trænere for en aften for ungdomsspillere i fem lokale, nordjyske klubber
”Sådan en aften i januar, hvor vi selv er til træning stort set alle hverdagsaftener, så kunne man på forhånd godt have ønsket sig en friaften. Men når man så kommer herud og bliver mødt af de unge spilleres fantastiske entusiasme, så bliver man jo helt høj”, fortalte en af stjernerne på Aalborg Håndbolds ligahold, René Antonsen, efter at han forleden sammen med holdkammerat Mark Strandgaard havde været gæstetræner i Suldrup for IK Frems U11 og U13 pigehold.
”Vi var slet ikke klar over, at vi er så berømte”, var de to spillere enige om.
Formanden for IK Frems håndboldudvalg, Pia Asp, kunne kun bekræfte, at de unge spillere havde glædet sig ”helt vildt” til mødet med stjernerne fra Aalborg Håndbold.
Det fremgik også tydeligt af antallet af unge spillere, der efter træningen skulle have en autograf af René og Mark – og et billede af sig selv sammen med dem.
”Det er helt fantastisk at få sådan et besøg – alle herude blev enormt glade, da vi fik at vide, vi havde vundet lodtrækningen, ikke mindst de unge spillere,” sagde Pia Asp.
I kraft af sponsorat
Gæstetræningen var et resultat af samarbejdet mellem Aalborg Håndbold og klubbens hovedsponsor, Jutlander Bank. Som en del af samarbejdsaftalen forpligter håndboldklubben sig til en gang om året at stille med nogle spillere, der vil være trænere for en aften for ungdomsspillere i fem nordjyske håndboldklubber.
Det er Jutlander Bank, der annoncerer efter klubber, der kan tænke sig et stjerne-besøg. I år var der 19 klubber, der havde et lod med i lodtrækningen, som faldt således ud, at disse fem klubbers ungdomsspillere fik glæde af gæstetrænerne: HIK Rosendal i Hobro, Aars HK, Mejlby-Haverslev KFUMs IF, Sventrup-Godthåb IF og IK Frem Sønderup/Suldrup.
Marketingchef i Jutlander Bank, René Astrup, fortæller, at banken sætter en ære i at være en aktiv sponsor, når banken sponserer eliteidræt.
”Når vi er hovedsponsor for et elitehold, hvad enten det er håndbold, fodbold eller basketball, vil vi gerne være med til aktivere sponsoratet, så vi får flere til at interessere sig for holdets kampe – og samtidig give oplevelser til bredden”, siger René Astrup.
Direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold er enig:
”Det er afgørende for Aalborg Håndbold, at vi hele tiden tænker på at få unge mennesker til at starte med at spille håndbold, for vi kan ikke have en elite, hvis vi ikke også har en bredde”, siger Jan Larsen:
”Så sådan en håndbolddag er enormt vigtig både for Aalborg Håndbold og for håndbolden i hele Nordjylland”.
Håndboldformand Pia Asp fra IK Frem: ”De unge spillere havde glædet sig helt vildt til mødet med stjernerne fra Aalborg Håndbold.

Efter træningen måtte René Antonsen og Mark Strandgaard skrive rigtigt mange autografer ...

René Antonsen og Mark Strandgaard var slet ikke klar over, hvor store stjerner de er for de unge spillere.

Her stille de op til ”selfies” med mange af de unge spillere
hits siden 16-08-2006 - da opstod ihobro