www.jutlanderbank.dk  
www.ihobro.dk Tekst og foto Jutlander Bank www.ihobro.dk

 

2019-09-02  
Jutlander Bank lancerer omfattende rabatprogram

Jutlander Bank tilbyder nu et omfattende rabatprogram til sine fordelskunder. Som det første pengeinstitut i Danmark har Jutlander Bank har nemlig indgået en aftale med den rabatportal, der hedder Tjoose.

Tjoose bliver et tilbud til bankens private fordelskunder om at få rabatter på varer, serviceydelser og oplevelser. Samtidig bliver platformen et tilbud til bankens erhvervskunder om at blive markedsført over for bankens fordelskunder.
”Det eneste, som markedsføringen koster erhvervskunden, er den rabat, som vedkommende vælger at tilbyde. Brugen af platformen betaler Jutlander Bank for”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
En lang række erhvervskunder i Jutlander Bank har fået tilbud om at deltage, og nu lukker banken op for, at dens fordelskunder kan tilmelde sig.
900 danske virksomheder er allerede aktive på Tjoose med rabatter og tilbud. De omfatter alt fra restauranter, hoteller over forlystelsesparker til frisører og butikker - alle med 10 procent rabat eller mere. Eksempelvis 25 procent ved Tivoli Friheden og Verdenskortet i Klejtrup, 20 procent ved Randers Regnskov og Nordsøen Oceanarium, og 15 procent ved ARoS, Rønbjerg og Jesperhus.”Det eneste, som markedsføringen over for bankens fordelskunder koster erhvervskunden, er den rabat, som vedkommende vælger at tilbyde. Brugen af portalen betaler Jutlander Bank for”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.


2019-08-20  

Meget tilfredsstillende halvår for Jutlander Bank

HALVÅRSRAPPORT: Høj aktivitet og vækst i den primære indtjening giver Jutlander Bank et rekordstort halvårsresultat på 207 millioner kroner før skat

”Alting vender vores vej lige i tiden, og det er ikke nogen overdrivelse, når vi siger, at vi finder resultatet meget tilfredsstillende”.

Konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, efter at banken har offentliggjort sin halvårsrapport 2019, der viser, at banken opnåede et halvårsresultat før og efter skat på henholdsvis 207 og 167 millioner kroner. Det er det bedste halvårsresultat i Jutlander Banks snart seksårige historie.

Per Sønderup glæder sig især over en markant vækst i bankens primære indtjening – altså resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat. Den primære indtjening steg med mere end 36 procent til 131 millioner kroner fra medio 2018 til medio 2019.

”Det vidner om, at vores kerneforretning er inde i en rigtigt god gænge. Samtidig er vi tilsmilet af, at vi har positive kursreguleringer på et højere niveau end for et år siden, og vi kan igen netto tilbageføre nedskrivninger – også på et højere niveau”, påpeger Jutlander Banks ordførende direktør.

Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer er i første halvår 2019 positive med 55 millioner kroner. Det er 14 millioner mere end i samme periode året før.

Fra nedskrivninger på udlån kunne banken i første halvår 2019 tilbageføre 20 millioner kroner. Det er 9 millioner mere end i samme periode året før.  

Høj aktivitet

Den markante vækst i den primære indtjening skyldes for en mindre dels vedkommende, at banken har tjent mere i renteindtægter fra udlån, nemlig 7 millioner kroner.

En anden kilde til den større indtjening er en særdeles høj aktivitet hos boligejerne blandt bankens kunder. Der har i første halvår været flere store konverteringsbølger, hvilket har øget bankens gebyrindtægter. En højere aktivitet blandt bankens investeringskunder har også bidraget til de øgede gebyrindtægter.

Fra første halvår 2018 til første halvår 2019 steg bankens netto gebyr- og provisionsindtægter fra 159 til 184 millioner kroner. Det svarer til en stigning på knap 16 procent.

Medvirkende til stigningen er også, at Jutlander Bank fra medio 2018 til medio 2019 fik 9.664 nye kunder. De har bidraget til at løfte bankens samlede forretningsomfang.

Forretningsomfanget – altså udlån, indlån, garantier og værdien af kundernes værdipapirdepoter – lå 30. juni 2019 på 38,8 milliarder kroner. Det er 2 milliarder mere end 12 måneder tidligere, svarende til en stigning på mere end 5,5 procent.

Derudover har banken formidlet realkreditlån til sine kunder for 30,9 milliarder kroner. Det er 3,4 milliarder mere end 12 måneder tidligere, svarende til en stigning på 12,2 procent.

”Alt i alt gør vi altså forretninger med vores kunder for 70 milliarder kroner lige nu”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør. 

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken stadig står på et solidt kapitalgrundlag, selv om væksten i forretningsomfanget reducerer bankens kapitaloverdækning.

Banken havde pr. 30. juni 2019 en kapitalprocent på 19,3. Overskuddet for første halvår 2019 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 20,3.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have i årene fremover”, konkluderer den ordførende direktør.

Forventninger opjusteret tre gange 

Med hensyn til forventningerne til Jutlander Banks resultat for hele 2019 har banken tre gange i løbet af året opjusteret sine forventninger.

Det skete første gang i maj på baggrund af et meget fint resultat af første kvartal.

Det skete anden gang sidst i juni med baggrund i de forventede indtægter fra et planlagt salg af 75 procent af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S. Handlen er kommet langt i den række af godkendelser, der er en forudsætning for at, den kan gennemføres, og ventes nu at blive effektueret i tredje kvartal.

Den tredje opjustering faldt midt i juli, begrundet i det fine resultat, der da tegnede sig af første halvår, og som ville overgå de tidligere udmeldte forventninger. 

Efter de tre opjusteringer forventer Jutlander Bank et resultat før skat for hele 2019 i intervallet mellem 360 og 395 millioner kroner. Hvis forventningerne indfries, vil det blive det bedste resultat i Jutlander Banks historie, idet det hidtil bedste resultat blev nået i 2017, nemlig 317 millioner kroner.

I halvårsrapporten tager banken dog forbehold for, at billedet kan ændre sig, hvis de positive kursreguleringer på bankens egenbeholdning af værdipapirer falder, eller hvis bankens nedskrivninger stiger i de sidste måneder af året.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. I alt har banken 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser i Nord- og Østjylland samt i København. Banken, der beskæftiger 469 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger, er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Jutlander Fonden Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer. 

 

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.) 

1. halvår
2019

1. halvår
2018

2018

Netto rente- og gebyrindtægter

407

362

727

Kursreguleringer 

55

39

49

Udgifter til personale og administration

-265

-258

-509

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+20

+11

+16

Resultat før skat

207

149

268

Resultat efter skat 

167

126

221

Uddrag af balancen
(i mio. kr.) 

30/6
2019

30/6
2018

31/12
2018

Udlån

8.989

9.031

9.295

Garantier

5.037

3.813

4.107

Indlån inkl. puljelån

15.079

13.822

14.443

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

3.044

2.818

2.912

Egenkapital 

3.110

2.884

2.978

Balance

19.120

17.487

18.248

Andre nøgletal

30/6
2019

30/6
2018

31/12
2018

Kapitalprocent

19,3

18,9

19,9

Kernekapitalprocent

17,7

17,2

18,3

Individuelt solvensbehov i procent

9,4

8,8

9,4

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

+0,1

+0,1

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,1

3,1

Udlån og nedskrivninger i forhold til indlån

65,1

71,1

70,6


”Alting vender vores vej lige i tiden, og det er ikke nogen overdrivelse, når vi siger, at vi finder resultatet meget tilfredsstillende”, konstaterer Per Sønderup.

2019-07-02  
Jutlander Bank opjusterer sine
forventninger til årets resultat
Salg af aktier i Sparinvest er kommet tættere på; vil løfte resultat med 83 mio. kr.
Jutlander Bank opjusterer nu sine forventninger til resultatet før skat for 2019 med 83 millioner kroner. Det skyldes, at bankens planlagte salg af 75 procent af sine aktier i Sparinvest er rykket et stort skridt nærmere. Med opjusteringen forventer banken nu et resultat før skat for hele 2019 i intervallet 333-383 millioner kroner.
Salget af aktierne vil desuden hæve Jutlander Banks soliditet. Det skyldes, at når en bank ejer aktier i andre selskaber i den finansielle sektor, trækker værdien af disse aktier ned i bankens kapitalgrundlag.
”Vi har i dag meddelt, at vi opjusterer vores forventninger til årets resultat, men på den lange bane har det større betydning for banken, at vi med salget styrker vores – i forvejen solide – kapitalgrundlag”, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:
”Det betyder, at vi står endnu bedre rustet til at imødekomme myndighedernes krav til bankers kapitalgrundlag. Krav, som vi ved, skærpes i de kommende år.”
Med salget forøges bankens egentlige kernekapital- og kapitalprocent med omkring 1,3 procentpoint. Det skyldes dels de ekstraordinære indtægter, dels det mindre fradrag i kapitalgrundlaget. Pr. 31. marts 2019 udgjorde bankens egentlige kernekapital- og kapitalprocent henholdsvis 17,9 og 20,0.
Planerne om, at ejerkredsen bag Sparinvest vil sælge 75 procent af aktierne i Sparinvest til Nykredit blev offentliggjort i marts. Handlen var betinget af en ”due-diligence-proces”, hvor Nykredit har analyseret forretningen Sparinvest, samt myndighedsgodkendelser. Den første del er nu på plads. Handlen afventer nu myndighedsgodkendelserne. Hvis de opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres handlen i tredje kvartal 2019.
Jutlander Bank A/S ejer dags dato 6,9 pct. af aktierne i Sparinvest.


Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:

”Med handlen står vi endnu bedre rustet til at imødekomme myndighedernes krav til bankers kapitalgrundlag … krav, som vi ved, skærpes i de kommende år.”
2019-06-28  

Jutlander Bank advarer: Vær nu skeptisk

Banditter forsøger at lokke koder ud af sagesløse bankkunder

”Nogen har forsøgt at bryde ind i din NetBank, og for at stoppe indbruddet har vi brug for koderne til din NetBank og dit NemID.”

Sådan lød det i telefonen, da en yngre kunde i Jutlander Bank blev ringet op af en yderst troværdig ”betjent”, der sagde, han kom fra Nordjyllands Politi.

”Betjenten” optrådte så myndigt, at den unge mand gav de oplysninger, han blev bedt om. Inden aften var hans konto lænset. Samtidig havde han optaget lån hos fem forskellige udbydere af kviklån, og hans NemKonto var flyttet.

”Vi ser et stigende antal forsøg på den her form for svindel, og derfor har banken valgt at gå ud i offentligheden og advare mod banditterne”, fortæller Jimmy Krøier Sørensen, der er Jutlander Banks specialist på betalingsområdet.

Svindlerne ringer til sagesløse bankkunder og forsøger at få dem til at oplyse deres koder til NetBank og NemID. Der er eksempler på, at svindlerne udgiver sig for at være fra Politiet, Jutlander Bank, NemID, Microsoft eller SKAT.

”Det typiske er, at svindlerne beder om at få udleveret personens koder for at hjælpe med et akut problem, og deres historier lyder meget overbevisende. Derfor er det vigtigt at være ekstra skeptisk,” opfordrer Jimmy Krøier Sørensen.

Falsk sms-bekræftelse

En anden type svindel har ramt en anden af bankens kunder, som havde en dyr racercykel til salg. Han mødes med en mulig køber, og de bliver enige om en pris. Køberen åbner sin MobilBank og siger, at han foretager en straks-overførsel. Sekunder senere modtager sælgeren en sms om, at det aftalte beløb er gået ind på hans konto. Som afsender står ”Jutlander Bank”.

”Det er for nemt at få det til at se ud, som om en sms kommer fra banken. Derfor skal du altid i en situation som denne tjekke din MobilBank for at konstatere, om pengene faktisk er landet på din konto, inden du afleverer den vare, du har til salg”, lyder rådet fra Jutlander Bank.

Rammer ikke kun ældre

Jimmy Krøier Sørensen vil gerne ramme en pæl gennem den myte, at det fortrinsvis er ældre mennesker, der bliver ringet op og lokket i uføre af svindlere.

”Når vi hører om det i Jutlander Bank, er det fra alle aldersgrupper – både når svindelforsøget lykkes og ikke lykkes”, siger Jimmy Krøier Sørensen:

”Heldigvis har mange kunder lært vores budskab om, at man straks skal afslutte samtalen, når en ukendt stemme i telefonen beder om fortrolige koder – også selv om banditterne lyder meget troværdige og er meget insisterende på at ’hjælpe’ med at løse et akut problem. Men desværre lykkes det stadig en gang imellem at lokke en af vores kunder i uføre”, konstaterer Jimmy Krøier Sørensen, der opsummerer Jutlander Banks advarsel:

”Vær nu skeptisk. Ingen svindler kan bryde ind i din NetBank og hæve dine penge uden at kende dine koder og NemID. Udlevér derfor aldrig dit NemID, koder eller andet over telefonen, for hverken banker, myndigheder eller andre ærlige aktører kunne finde på at ringe og bede om de oplysninger over telefonen.”


”Vi ser et stigende antal forsøg på svindel, og advare nu mod banditterne", fortæller Jimmy Krøier Sørensen, Jutlander Bank
2019-06-15  
Godgørende pengetank skifter navn
Fonden for Sparekassen Himmerland bliver til ”Jutlander Fonden Himmerland”
”Det er logisk, at fondens navn signalerer, hvorfra vi får hovedparten af de midler, som vi kan dele ud af til almennyttige og godgørende initiativer i Jutlander Banks virkeområde”.
Sådan forklarer den nytiltrådte formand for Fonden for Sparekassen Himmerland, Michael Jørgensen, at fonden netop har besluttet at skifte navn til ”Jutlander Fonden Himmerland”.
Alene i 2018 fik ikke færre end 206 almennyttige og velgørende formål samlet tilsagn om i alt 9,1 millioner kroner fra den godgørende pengetank.
”Fonden er altså en vigtig faktor i de lokalsamfund, hvor Jutlander Bank tjener sine penge, og vi vil gerne synliggøre den sammenhæng, der er mellem, at det går banken godt, så vi får udbytte af vores aktier i banken, sådan at vi har nogle penge at dele ud af”, siger Michael Jørgensen, der har afløst fondens mangeårige formand, advokat Arne Bindslev, Aars.
49-årige Michael Jørgensen, bosat i Klejtrup, er direktør for NCO Byg, som han begyndte at arbejde for i 1986, og som han har været ejer af siden 2006. Den 110 år gamle virksomhed beskæftiger 50-60 medarbejdere i Aars og Hobro.
Ejer 46,5 procent af banken
Fonden for Sparekassen Himmerland – eller fremover Jutlander Fonden Himmerland – er den største aktionær i Jutlander Bank med hovedsæde i Aars. Fonden ejer 46,5 procent af aktierne i Jutlander Bank og modtager således også 46,5 procent af det udbytte, banken udbetaler. I 2019 svarer det til en indtægt for fonden på 16 millioner kroner.
Fonden blev skabt, da Sparekassen Himmerland i 2006 skiftede fra at være en garantsparekasse til et aktieselskab. Ved en sådan omdannelse skal en del af sparekassens egenkapital lægges ned i en fond, og forrentningen af kapitalen bruges til at støtte udviklingen i de lokalsamfund, hvor sparekassen har opbygget sin kapital gennem generationer.
”Det oprindelige navn gav altså rigtigt god mening, men efter at Sparekassen Himmerland er blevet til Jutlander Bank, synes vi også, at fondens navn bør følge med tiden”, siger Michael Jørgensen.
Ny uddelingspolitik
Fonden følger også med tiden med en revideret uddelingspolitik.
Siden Jutlander Bank blev skabt i 2014, har banken haft en strategi, der blandt andet indeholder et kapitel om geografisk ekspansion. Siden har banken således etableret afdelinger i Randers, København, Vejle, Fredericia og Odder.
Nu bliver det skrevet ind i bankens uddelingspolitik, at der også kan uddeles fondsmidler i de nye områder.
”Man kan sige, at fondens grundkapital er tjent i sparekassens oprindelige område, men de penge, banken i dag tjener og udbetaler som aktieudbytte, er jo også tjent af de nye afdelinger”, forklarer Michael Jørgensen.


Bestyrelsesformand Michael Jørgensen:

 ”Vi skifter navn til Jutlander Fonden Himmerland og udvider det område, hvor vi støtter velgørende og almennyttige initiativer.”
2019-05-13  
Jutlander Bank opjusterer sine forventninger til hele 2019 efter et første kvartal, der på mange måder er bedre end året før: 

Højere nettorenteindtægter, flere gebyrindtægter, bedre resultat af primær drift og større resultat før skat. 

Det fremgår af kvartalsrapporten, som vi netop har offentliggjort. 

Læs her under vores pressemeddelelse om resultatet - og hele kvartalsrapporten.


Selskabsmeddelelse nr 5-2019.pdf

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup
2019-04-05  
9,1 millioner kroner til almennyttige formål
Fonden for Sparekassen Himmerland er største aktionær og udbyttemodtager i Jutlander Bank
Ikke færre end 206 forskellige almennyttige og velgørende formål fik i 2018 bindende tilsagn fra Fonden for Sparekassen Himmerland om uddelinger for i alt 9,1 millioner kroner. Det fremgår af fondens årsrapport, der netop er godkendt og of13fentliggjort.
Også her i 2019 kan initiativtagere til velgørende eller almennyttige formål i Sparekassen Himmerlands oprindelige virkeområde søge om tilskud til deres aktiviteter. Fondens bestyrelse har nemlig besluttet at reservere 10 millioner kroner af resultatet for 2018 til fremtidige uddelinger, og den samlede ramme for uddelinger i 2019 ligger dermed på 11,2 millioner kroner.
Fonden for Sparekassen Himmerland, der er storaktionær i Jutlander Bank A/S, måtte i 2018 se et underskud på 134 millioner kroner, og fondens egenkapital udgør nu 720 millioner kroner.
Årets negative resultat skyldes kursregulering af aktierne i Jutlander Bank A/S på 156 millioner kroner, idet aktiekursen gennem 2018 faldt fra 218 ved udgangen af 2017 til 179 nytårsaften 2018. Året før var kursreguleringen af aktierne i Jutlander Bank A/S positiv med 108 millioner kroner.
Resultatet af fondens primære drift er positiv, og i 2019 modtager fonden udbytte på ca. 16 millioner kroner fra aktierne i Jutlander Bank A/S.
Fonden er største aktionær i Jutlander Bank A/S med en ejerandel, der fortsat ligger på 46,5 procent.

Oplysninger om fondens uddelingspolitik og ansøgningsprocedure kan findes på www.fondenforsparekassenhimmerland.dk .Fotoet stammer fra en af de større uddelinger fra fonden sidste år, nemlig 250.000 kroner til Kulturugen AHA i Vesthimmerland Kommune i uge 10 2019.
2019-03-28  
Tidligere Totalkredit-direktør i
bestyrelsen for Jutlander Bank

"Vi er både glade for og stolte over, at det er lykkedes os at rekruttere en stor kapacitet til bestyrelsen.


Troels Bülow-Olsen har haft en alsidig karriere i den finansielle sektor, senest som administrerende direktør i Totalkredit. Så vi håber meget, at forsamlingen er enig og stemmer Troels ind."
Sådan motiverede bestyrelsesformand i Jutlander Bank, Finn H. Mathiassen, et forslag på onsdagens repræsentantskabsmøde om at udpege Troels Bülow-Olsen til den ledige post som bestyrelsesmedlem med den krævede kompetence "Erfaring med ledelse af anden finansiel virksomhed".
Og enig ... det var repræsentantskabet. Med applaus, oven i købet.
Bülow-Olsen erstatter i bestyrelsen fhv. sparekassedirektør Ole Christoffersen, der siden fusionen i 2014 har siddet med denne kompetence i Jutlander Banks bestyrelse. Ole Christoffersen fyldte imidlertid 70 år i oktober 2018 og skulle således træde ud af bestyrelsen i marts i år jævnfør bankens vedtægter.
60-årige Troels Bülow-Olsen har haft en alsidig karriere i den finansielle sektor, men det, der har kvalificeret ham til at overtage den ledige plads i bestyrelsen i Jutlander Bank, er hans 11 år som administrerende direktør i Totalkredit.
På et kort bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig.
Direktør Finn Hovalt Mathiassen fortsætter som formand, og gårdejer Lars Tolborg fortsætter som næstformand.
Bankens bestyrelse består herefter af følgende 12 medlemmer:
• Finn Hovalt Mathiassen, formand
• Lars Tolborg, næstformand
• Bent Bjørn
• Troels Bülow-Olsen
• Thomas Frisgaard
• Svend Madsen
• Preben Randbæk
• Helle Aagaard Simonsen
• Tina Sondrup Andersen, medarbejdervalgt
• Jacob Engelsted Christensen, medarbejdervalgt
• Henrik Pedersen, medarbejdervalgt
• Henrik Sørensen, medarbejdervalgt.

foto Totalkredit A/S

Troels Bülow-Olsen
2019-02-20  
Se årsrapporten ved at klikke her

Primær indtjening stiger i Jutlander Bank


ÅRSRAPPORT: Både forretningsomfang og toplinje vokser


I sin årsrapport for 2018, der netop er offentliggjort, kan Jutlander Bank ikke alene præsentere en markant vækst i både indlån og udlån, men også en stigning i nettoindtægterne på både renter og gebyrer i forhold til 2017. Medvirkende til succesen er, at banken i løbet af 2018 har tiltrukket flere end 10.000 nye kunder.
De nye kunder og større aktivitet hos eksisterende kunder betyder, at Jutlander Bank i 2018 forøgede sit udlån med 0,9 milliard, og sit indlån med 1,4 milliarder kroner. Dermed steg udlånet med 11 procent, mens det samlede indlån steg med 10,2 procent.
”Vi kan mærke, at der hersker optimisme i disse år. Mange kunder, både nye og eksisterende, er aktive på boligmarkedet, og de mange handler og låneomlægninger skaber travlhed og omsætning – og dermed også indtjening – hos os”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
Den høje aktivitet, også blandt investeringskunder, er medvirkende til, at Jutlander Banks gebyrindtægter steg fra 303,1 millioner kroner i 2017 til 339,2 millioner i 2018.
Også bankens renteindtægter fra udlån steg, nemlig fra 391,3 millioner kroner i 2017 til 401,1 millioner i 2018.
”Vi har formået at løfte vores udlån med 859 millioner kroner fra 2017 til 2018, men den markante vækst har altså kun forøget vores renteindtægter fra udlån med mindre end 10 millioner kroner”, siger Jutlander Banks ordførende direktør:
”Vi låner over 10 procent mere ud, men løfter indtjeningen fra udlån med kun 2,5 procent – det fortæller alt om, hvor lav rentemarginalen er i øjeblikket!”
Strategien virker
De mange nye kunder, der er kommet til i 2018, tilskriver banken sin strategi.
”Vi har en strategi om at være Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Det er virkelig noget, som den moderne bankkunde efterspørger, og noget, som vi har succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den. Strategien virker. Det viser tallene”, siger Per Sønderup.
Bankens primære indtjening – altså resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat – steg med 24,1 millioner kroner, fra 177,1 millioner i 2017 til 201,2 millioner i 2018.
”Vores indtjeningsmotor er altså i orden”, konkluderer bankens ordførende direktør.
Resultat før skat på 267,6 mio. kr.
Jutlander Banks resultat før og efter skat landede i 2018 på henholdsvis 267,6 og 221,2 millioner kroner, hvilket er lavere end i 2017, hvor tallene var henholdsvis 316,6 og 257,4 millioner kroner.
”Før skat mangler vi altså lige under 50 millioner i forhold til 2017. Dengang var vi i den helt ekstraordinære situation, at vi måtte tilbageføre nedskrivninger for hele 66 millioner kroner. I 2018 tilbageførte vi også nedskrivninger, men kun for 16 millioner. Så det er altså her, vi mangler 50 millioner på indtægtssiden, sammenlignet med 2017”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.
Med til at trække 2018-resultatet ned i forhold til 2017 er også et fald i positive kursreguleringer fra 74 millioner kroner i 2017 til 49 millioner kroner i 2018.
Desuden er bankens omkostninger steget, blandt andet til strategiske tiltag. For eksempel åbnede Jutlander Bank i 2018 to nye afdelinger; i Fredericia først på året og i Odder sidst på året.
Investeringer i vækst
Bankens udgifter til personale steg i 2018 med 8 millioner kroner til 320 millioner kroner. Stigningen skyldes dels flere medarbejdere, ikke mindst til de nye afdelinger, dels overenskomstmæssige lønreguleringer og stigende udgifter til lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt.
Administrationsudgifterne steg med 13 millioner kroner til 189 millioner kroner. Denne stigning skyldes stigende udgifter til IT-udvikling, drift af nye afdelinger og andre udgifter til implementering af bankens strategi.
”Siden 2016 har vi etableret os i København, Vejle, Fredericia og nu Odder, og der går nogle år, inden en ny afdeling begynder at bidrage positivt til vores bundlinje, så de nye afdelinger skal ses som en investering i fremtiden”, understreger Per Sønderup.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 13. marts i Hobro, at udlodde et udbytte på 4 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 221,2 millioner kroner blive udbetalt 34,4 millioner som udbytte, 3,7 millioner i rente til hybrid kernkapital, mens 183,1 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, i runde tal 22 millioner kroner, vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Forventninger
I årsrapporten 2018 skriver Jutlander Bank, at man i 2019 forventer et resultat før skat i niveauet 225-275 millioner kroner, hvor banken i 2018 opnåede 268 millioner.
Tallet bygger på forventninger om fortsat stigende forretningsomfang og dermed stigende netto rente- og gebyrindtægter, fortsat stigende omkostninger, positive kursreguleringer og lave nedskrivninger – men ikke tilbageførsel af nedskrivninger som i de seneste år.

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

1/1 – 31/12 2018

1/1 – 31/12 2017

Netto renteindtægter

386

385

Gebyr- og provisionsindtægter

339

303

Netto rente- og gebyrindtægter

727

681

Kursreguleringer

49

74

Udgifter til personale og administration

-509

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+16

+66

Resultat før skat

268

317

Resultat efter skat

221

257
Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2018

31/12 2017

Udlån

9.295

8.453

Garantier

4.107

3.577

Indlån inkl. puljelån

14.443

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.912

2.806

Egenkapital

2.978

2.872

Balance

18.248

16.753
Andre nøgletal

31/12 2018

31/12 2017

Kapitalprocent

19,9

20,9

Kernekapitalprocent

18,3

19,2

Individuelt solvensbehov i procent

9,4

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,5

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

11,0

Årets nedskrivningsprocent

+0,1

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

2,9

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån

70,6

70,1

Antal medarbejdere i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

472

470
Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Vores strategi er at være Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank, og det har vi succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den.”
2019-01-02  
Jutlander Bank er ny hovedsponsor for Hobro Skiklub
Samarbejdet skal være med til at styrke ungdomsafdelingen i skiklubben, fortæller formanden.
Hobro Skiklubs ungdomsmedlemmer går en god fremtid i møde.
Klubben har nemlig indgået en hovedsponsoraftale med Jutlander Bank, som betyder, at klubben fortsat kan tilbyde ekstra arrangementer for klubbens 180 ungdomsmedlemmer – eksempelvis en tur i Aalborg Skøjtehal eller i springcenteret Rush i Aarhus.
”Vi er glade for aftalen, for det giver os noget frihed og råderum i forhold til, at vi kan udvikle vores ungdomsafdeling,” siger klubbens formand, Niels Leth-Sørensen.
Jutlander Bank ønsker at bakke op om ildsjælene
Hos Jutlander Bank er der også glæde over aftalen.
Afdelingsdirektør i Jutlander Banks privatkundeafdeling i Hobro, Per Norup Olesen, ser således frem til samarbejdet med Hobro Skiklub.
”De er meget engagerede og har mange ildsjæle, som gør en stor forskel for mange medlemmer. Det vil vi gerne bakke op om. Og jeg er helt sikker på, at vi er et rigtigt godt match,” siger Per Norup Olesen.
Nødvendigt med alternative aktiviteter
Der er en fornuftig forklaring på, at skiklubben tilbyder skøjte- og springture for klubbens ungdomsmedlemmer. Det er jo ikke altid muligt at stå på ski i Danmark.
”Vi er nødt til også at lave andre aktiviteter, for der er ikke så meget sne herhjemme. Men mange af aktiviteterne er relateret til skiløb, for man bruger mange af de samme bevægelser,” siger Niels Leth-Sørensen og tilføjer:
”Der har været stor interesse for at deltage i de ekstra aktiviteter. Og sponsoratet gør, at vi kan fortsætte med at gøre nogle af de her ting.”
Hobro Skiklub en af Danmarks største skiklubber og har en bred medlemsskare i alle aldre. Der er i øjeblikket omkring 450 medlemmer, hvoraf hovedparten er fra Mariagerfjord-området. Et af sæsonens absolutte højdepunkter er klubbens skiture, hvor mange af medlemmerne deltager for enten at lære at stå på ski eller for at dygtiggøre sig.


”Vi er glade for aftalen, for det giver os noget frihed og råderum i forhold til, at vi kan udvikle vores ungdomsafdeling,” siger Niels Leth-Sørensen (yderst til højre), der er formand for Hobro Skiklub. Imellem ham og Jutlander Banks afdelingsdirektør i Hobro, Per Norup Olesen, står repræsentanter fra skiklubben iklædt klubbens ”uniformsjakke”.
2019-01-31  
Rejsegavekort på 10.000 kr. landede hos Hobro-familie

I sommerferien har Familien Christensen fra Hohøje i Hobro ofte
taget bilen til Italien – til Gardasøen eller Lidoen.


”Men i år kører vi til en lufthavn”, erklærede Thomas Mørk
Christensen, da han sammen med sin kone, Lotte Bredal Christensen,
og den ene af deres to døtre, Lærke, forleden lagde vejen omkring
Jutlander Bank i Hobro. Deres rådgiver i banken, Hanne Lange, skulle
nemlig aflevere en flot præmie til dem: Et rejsegavekort på 10.000
kroner, som de havde vundet i Jutlander Banks landsdækkende
ambassadør-konkurrence 2018.


Hvor flyet, som de en dag stiger om bord på, så skal flyve dem hen,
er endnu ikke afgjort. Men blandt kandidaterne er Tenerife, Mallorca
og Grækenland.


Baggrunden for Jutlander Banks ambassadørkonkurrence, der har kørt
hvert år siden 2014, er bankens konstatering af, at
mund-til-mund-metoden bare er den bedste måde at blive kendt for
noget godt på.


Derfor har Jutlander Bank sat mund-til-mund-metoden i system.
Tilfredse kunder kan gøre sig selv til ambassadører for banken. Så
får de materialer fra Jutlander Bank, som de kan give videre til
andre i deres bekendtskabskreds, som måtte være interesseret i et
bankskifte.


Samtidig deltager ambassadørerne i en konkurrence om at vinde et af
to rejsegavekort på 10.000 kroner. Og det ene havnede altså i Hobro
i år.

 Lotte og Thomas Christensen, der havde datteren Lærke med, fik deres værdifulde præmie overrakte af deres kunderådgiver i Jutlander Bank i Hobro, Hanne Lange (til venstre). Storesøster Louise kunne ikke være med.